Metoda Dziesięciu Palców w pracy z dziećmi
13 maj 2007
Ocena: brak

Metoda Dziesięciu Palców jest metodą należącą do działu artoterapii ( terapii przez sztukę). Wykorzystuje się ją w pracy z dziećmi pobudzonymi, hałaśliwymi lub zahamowanymi, lękliwymi.

Czytaj dalej
Program wychowawczy przedszkola
02 maj 2007
Ocena: brak

Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych. Ma on za zadanie określać, jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania czy zachowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

Czytaj dalej
Program Przyjaciele Zippiego
24 kwiecień 2007
Ocena: brak

Pracując z małymi dziećmi zauważyłam, że mają one coraz większe trudności w radzeniu sobie z emocjami. Dlatego, kiedy przeczytałam artykuł w „Wychowaniu w przedszkolu” autorstwa Katarzyny Stępniak „Przyjaciele Zippiego” postanowiłam więcej dowiedzieć się o tym programie.

Czytaj dalej
Spotkajmy sie w teatrze
07 kwiecień 2007
Ocena: brak

Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, także te o obniżonej sprawności intelektualnej. Należy tylko obudzić drzemiących w nich artystów, zachęcić do przeżywania radości kreatywnej, która pobudzi ich do zabawy formami, barwą czy dźwiękiem. Program edukacji teatralnej został podyktowany doświadczeniem kilkuletniej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i corocznych przygotowań do występów. Przeznaczony jest dla dowolnej grupy dzieci. Wystarczy chęć i pozytywne nastawienie uczestników tego typu zajęć.

Czytaj dalej
Program wspomagający rozwój umiejętności społecznych
20 marzec 2007
Ocena: brak

Program wspomagający rozwój umiejętności społecznych opracowany został dla dzieci w młodszym wieku szkolnym( „0”do II klasy). Jest on odpowiedzią na wzrastające potrzeby pomocy uczniom we właściwym adoptowaniu się do nowego środowiska. W obszarze naszych oddziaływań znalazły się dzieci z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi lub innymi kłopotliwymi zachowaniami wynikającymi z parcjalnych deficytów bądź z zaniedbania środowiska. O istnieniu zaburzeń zachowania można mówić, gdy dziecko nie jest w stanie przyswoić sobie umiejętności koniecznych do dobrego funkcjonowania w sytuacji szkolnej.

Czytaj dalej