Rozwój dziecięcego liczenia
08 październik 2007
Ocena: brak

Niniejsza publikacja jest omówieniem rozwoju dziecięcych kompetencji matamatycznych w zakresie liczenia, dodawania i odejmowania wg koncepcji prof.Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej. Opracowana została na podstawie "Dziecięcej matematyki" autorstwa p.profesor.

Czytaj dalej
Zdolności i zainteresowania dziecka w młodszym wieku szkolnym - referat dla rodz
01 sierpień 2007
Ocena: brak

     Dzieci uzdolnionych i dzieci o ukierunkowanych zainteresowaniach nie powinniśmy pozostawiać samym sobie licząc, że ich talenty samoistnie się rozwiną, bo tak się  nie   stanie.  Rolą rodziców  i  nauczycieli jest pomoc dzieciom w ich rozwoju. Wielkim błędem pedagogicznym i rodzicielskim jest oczekiwanie od tych dzieci, by miały po prostu dobre stopnie. To o wiele za mało.

Czytaj dalej
Jak rozwijać u dzieci inteligencję emocjonalną
26 lipiec 2007
Ocena: brak

Codziennie, w każdej chwili, w każdej relacji z dzieckiem, mamy szansę na kształtowanie w nim inteligencji emocjonalnej. Nie jest to łatwe. Wymaga od nas wiele uwagi, cierpliwości i pewnej zmiany w spojrzeniu na dziecko i siebie.

Czytaj dalej
Program wychowania przedszkola
22 czerwiec 2007
Ocena: brak

Przy opracowywaniu przedszkolnego programu wychowania wzięłam pod uwagę m. in. potrzeby dziecka, potrzeby środowiska przedszkolnego oraz potrzeby rodziców w zakresie wychowania.

Czytaj dalej
Z Janem Brzechwą uczymy przedszkolaka wartości
11 czerwiec 2007
Ocena: brak

Nauczyciele oraz rodzice dążą do nauczenia dzieci podstawowych wartości. Mogą to zrobić przez stwarzanie odpowiednich sytuacji i mądry do nich komentarz, wykorzystanie do zabaw wartościowej literatury np. wiersze Jana Brzechwy.

Czytaj dalej