Język angielski z technikami informacyjno — komunikacyjnymi. Program własny nauczyciela.
16 luty 2013
Ocena: brak

Znajomość języka obcego, szczególnie języka angielskiego, który zyskał sobie miano języka globalnego, jest w dzisiejszej rzeczywistości niezbędna. Odgrywa niebagatelną rolę w procesie dalszego kształcenia i poszerza możliwości uzyskania satysfakcjonującej pracy zawodowej. Dlatego nauczyciel staje przed koniecznością ciągłego uatrakcyjniania procesu uczenia, tak żeby był on możliwie najbardziej skuteczny. Metody i techniki nauczania języka powinny być zatem dobierane w taki sposób, aby przystawały do współcześnie naturalnych sposobów pozyskiwania wiedzy przez dzieci i młodzież. Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, więc sposób w jaki ludzie komunikują się z sobą, pozyskują i przyswajają informacje łączy się ściśle z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Dla dzieci naturalne jest uczenie się poprzez odwiedzanie stron internetowych, korzystanie z forów i społeczności wirtualnych gdzie wymieniane są informacje. Te kanały przyswajania wiedzy są dla dzieci znane i naturalne w przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu nauczania języka, który odbierają często jako męczący i sztuczny. Dlatego w nowoczesnym nauczaniu ważne jest, aby sięgać po narzędzia używane przez dzieci w poznawaniu świata. Niniejszy program wychodzi naprzeciw tej potrzebie wykorzystując wybrane techniki informacyjno- komunikacyjne w celu podniesienia kompetencji językowych i pozyskania wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. Stawia sobie również za cel podniesienie atrakcyjności nauki języka obcego w oczach dzieci i co za tym idzie zwiększenie motywacji do nauki.

Czytaj dalej
Program Koła Humanistów dla uczniów klasy szóstej
19 marzec 2012
Ocena: brak

Program Koła Humanistów przeznaczony jest dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo w roku szkolnym 2011/2012. Mają one na celu utrwalenie i poszerzenie kluczowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz przygotowanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej.

Czytaj dalej
M-jak Matematyka
23 listopad 2011
Ocena: brak

M-jak Matematyka jest programem zajęć pozalekcyjnych popularyzujących matematykę wśród uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Napisany został przez nauczyciela matematyki z Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w Granowie.

Czytaj dalej
Autorski program Kółka języka rosyjskiego Czeburaszka
11 lipiec 2011
Ocena: brak

Edukacja europejska jest wprawdzie obecna w szkole, ale głównie jako nauka o integracji europej-skiej i państwach członkowskich. O ile wspomina się państwa nie należące do Unii Europejskiej, o tyle Rosje prawie zupełnie się pomija. Po latach przymusowej nauki w czasach PRL-u nastąpił zupełny odwrót od języka rosyjskiego. Nie zmieni to faktu, że Rosja jest jednym z naszych sąsiadów i łączy nas nie tylko trudna przeszłość, ale i słowiańskie korzenie. Przy pisaniu tego programu kierowało mną przekonanie, że język i kultura Rosji warte są poznania i należy do tego zachęcić młodzież. Zetknięcie z inną kulturą i mentalnością zawsze nas wzbogaca, poszerza nasze horyzonty i pozwala na kształtowanie szacunku dla innych. Tym bardziej, że na temat Rosjan narosło wiele stereotypów, i o ile przedtem niechęć ta wynikała z naszej przeszłości i trudnych stosunków, o tyle obecnie jej główną przyczyną jest ignorancja. Dlatego najważniejszym celem będzie próba przełamania stereotypowego wizerunku naszego sąsiada.

 

Czytaj dalej
Program autorski teatralnego kółka języka angielskiego
26 czerwiec 2011
Ocena: 5

Teatr jest miejscem gdzie uczeń może wykazać się własną inicjatywą, odkrywać siebie i spełniać swoje oczekiwania jako uczeń i jako osoba. Teatr w szkole daje również możliwość nauki poprzez zabawę!

Czytaj dalej