Innowacja pedagogiczna - zabawy plastyczne
06 maj 2008
Ocena: 2

Dziecko przedszkolne wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej i potrzebę zabawy. Twórczość plastyczna jest podstawowym przejawem działalności dziecka. Zabawa jest główną formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym. Zabawa daje możliwość wielopłaszczyznowej ekspresji siebie. Jedną z tych form ekspresji jest twórczość plastyczna dzieci.

Czytaj dalej
Sposoby wykorzystania komputera w kierowaniu placówką oświatową
12 kwiecień 2008
Ocena: 3

Informatyka koncentruje się wokół problemu informacji oraz wokół komputera. Zajmuje się przedstawianiem informacji, jej uzyskiwaniem, przechowywaniem, porządkowaniem i przetwarzaniem. W związku z tym wymieniona w tytule technologia informacyjna rozumiana jest jako sztuka
pozyskiwania, organizowania, przechowywania i przetwarzania informacji. Z tego wynika, że posługiwanie się TI jest postrzegane jako domena przodujących szkół i przedszkoli i nowatorskich dyrektorów. W tej pracy za cel postawiłam sobie zbadanie jak dyrektorzy wykorzystują komputer w zarządzaniu placówką.

Czytaj dalej
Dajmy dzieciom radość poprzez możliwość poznania innych
08 kwiecień 2008
Ocena: brak

Jesteśmy nauczycielkami pracującymi w trzech placówkach oświatowych województwa śląskiego. Reprezentujemy trzy różne miasta – Sosnowiec, Częstochowę , Rybnik. Mimo, iż wszystkie te miasta leżą w jednym województwie to jednak różnią się historią , tradycjami, zwyczajami. Postanowiłyśmy przybliżyć dzieciom ich wizerunek w taki sposób , aby poprzez zabawę poznały cechy charakterystyczne tych trzech miast oraz ich mieszkańców, a szczególnie dzieci.

Czytaj dalej
Warmia - moja mała Ojczyzna
31 marzec 2008
Ocena: brak

Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość.

Czytaj dalej
Dzieci, książki i dorośli. Literatura dziecięca w przedszkolu „Zanim zacz
25 luty 2008
Ocena: brak

Jak zainteresować dzisiejsze dzieci słowem drukowanym. Jak zachęcić do czytania, do czerpania informacji właśnie z książek? Pewne jest, że właściwego korzystania z literatury należy uczyć od jak najwcześniejszych lat. Mój artykuł ukazuje jak książkę M. Kownackiej pt. „Kukuryku na ręczniku” wykorzystać do: codziennych zabaw promocji zdrowia rozwijania zdolności plastycznych,zdolności umysłowych,ćwiczeń w mówieniu.

Czytaj dalej