Problem dysleksji w nauczaniu języka angielskiego
23 maj 2009
Ocena: brak

Dysleksja w pojęciu węższym to specyficzne trudności w nauce czytania, jednak w nieco szerszym spektrum oznacza to trudności w pisaniu (dysortografię) oraz zaburzenia strony graficznej pisma (dysgrafię). Do niedawna z problemem oceniania i metod pracy z uczniem dyslektycznym musieli radzić sobie głównie nauczyciele języka polskiego, jednak problem ten dotyczy również nauczycieli języków obcych.

Czytaj dalej
Dysleksja rozwojowa
21 maj 2009
Ocena: brak

Artykuł opisuje przyczyny, objawy, diagnozę i sposoby pracy z dziecmi z dysleksją.

Czytaj dalej
Ankieta na temat motywacji uczniów do nauki.
22 maj 2008
Ocena: brak

Przedstawiam Państwu krótką ankietę dla uczniów i nauczycieli, która-mam nadzieję-pozwoli zdiagnozować, jak dobre i złe oceny oraz nagrody i kary wpływają na chęć uczniów do nauki oraz, jak ten wpływ postrzegają nauczyciele.

Czytaj dalej
Rola zmysłów w procesie uczenia się
28 marzec 2008
Ocena: 3

Artykuł ten stanowi krótkie wprowadzenie do nauczania multisensorycznego. Omówiono w nim rolę, jaką odgrywają zmysły w procesie uczenia się, jak również przedstawiono trzy główne percepcyjne style uczenia się. Ponadto artykuł zawiera praktyczne rady, jakich możemy udzielić uczniom reprezentującym poszczególne style uczenia się, aby pomóc im w uzyskaniu lepszych wyników w nauce.

Czytaj dalej
Praca z uczniem słabym na języku niemieckim
07 lipiec 2007
Ocena: brak

W roku szkolnym 2004/2005 zaczęłam uczyć języka niemieckiego w klasie trzeciej technikum budowlanego. Klasa ogólnie była bardzo słaba ze wszystkich przedmiotów, również z języka niemieckiego. Średnia ocen klasy oscylowała wokół 2,5. Był to pierwszy oddział dla tego zawodu w naszej szkole. Do klasy tej uczęszczał uczeń Paweł, który miał spore trudności w nauce, zdecydowanie odstawał od i tak już słabych uczniów tej klasy.

Czytaj dalej