Poznajemy kraje Unii Europejskiej
30 maj 2006
Ocena: brak

Europa...Europa to historia. Europa to symbol postępu. Europa to magia, która sprawia, że tak wiele osób się w niej zakochuje. Tak wiele osób jest nią zauroczonych. Polska od zawsze była jej częścią, jednak dopiero od wstąpienia do Unii jest częścią Europy Zjednoczonej, Europy, która nie zna granic. W tej Europie możemy czuć się jak w domu. Jednak swój dom trzeba znać. Nie można siedzieć cały czas tylko w swoim pokoju. Za jednym razem całego domu poznać, niestety , nie można. Trzeba poznawać go stopniowo.
W tym roku postanowiliśmy poznać Francję, Hiszpanię i Włochy. W następnych latach postaramy się zwiedzić inne kraje Europy.

Czytaj dalej
Manuel de Falla - Siete Canciones populares Españolas
28 maj 2006
Ocena: brak

Wielcy muzycy nie zawsze byli wielkimi ludźmi, ale sądzę, że de Falla był wspaniałym wyjątkiem. Dla mnie jego wielkość jako człowieka jest kolosalna, bezpretensjonalna, nie potrzebująca wielkich gestów i determinowania wielkich spraw. I właśnie ta jego prostota jako człowieka jest nieomal przytłaczająca.

Czytaj dalej
Czas wolny absolwentów Szkół Ponadgimnazjalnych
24 kwiecień 2006
Ocena: brak

Nazywam się Ewelina Gutkowska jestem nauczycielką wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach. Jestem również nauczycielem akadamickim. Chcąc dowiedzieć się czegoś o moich podopiecznych stworzyłam taką ankietę.

Czytaj dalej
Nowy model nauczyciela a europejski wymiar kształcenia
28 marzec 2006
Ocena: brak

Ponizszy referat powstał z myślą o przyblizeniu zagadnienia kształcenia nauczycieli, jako jednego z priorytetów polityki oświatowej Unii Europejskiej. Przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne dokonujące się w Europie wpływają na idee edukacyjne, które z kolei determinują koncepcje kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.Pytania jakie się obecnie nasuwaja to m.in.: W jakim kierunku ewaluuje kształcenie nauczycieli? Jak kształtuje się nowy model nauczyciela w świetle europejskiego wymiaru edukacji? Obecnie mozemy przyjąć, iz nie ma jeszcze europejskiej koncepcji kształcenia nauczycieli, dlatego coraz większego znaczenia nabierają wysiłki zmierzające ku przeciwdziałaniu pogłębiania się przepaści między systemami oświatowymi w Europie. Temu ma słuzyć wykreowanie przez UE wspólnego modelu nauczyciela, który wspierał będzie uczenie się międzykulturowe i wskazywał młodym pokoleniom, jak waznym procesem jest zrastanie się Europy w jeden organizm społeczny.
Artykuł powstał na bazie mojej pracy podyplomowej,, Kształcenie nauczycieli jako jeden z priorytetów polityki oświatowe Unii Europejskiej", napisanej w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj dalej
Szkolne Biuro Kariery Zawodowej
23 marzec 2006
Ocena: brak

Przedstawiony program działań dydaktycznych i wychowawczych, ma za zadanie wyposażyć ucznia kończącego szkołę w umiejętności konieczne do wybrania dalszej ścieżki edukacji, zawodu i zaistnienia na rynku pracy. Planowanie kariery zawodowej to konieczność, przed którą staje każdy młody człowiek. Obecnie w naszym kraju jest już normą to, że człowiek z różnych powodów zmienia miejsce pracy. Należy również oswoić się z myślą, że może zaistnieć konieczność zmiany zawodu i to nawet kilkakrotnie w ciągu całego życia zawodowego. Praca powinna być nie tylko źródłem dochodu lecz także zawodowej satysfakcji wynikającej z rozwijania własnych pasji, realizowania zainteresowań i rozwoju osobistego.

Czytaj dalej