Plan pracy z uczniem zdolnym na kole matematycznym
17 październik 2011
Ocena: brak

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM NA KOLE MATEMATYCZNYM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45
W GDAŃSKU

Czytaj dalej
Program pracy z uczniem zdolnym
09 maj 2010
Ocena: 3

Program pracy z uczniem zdolnym realizowany był w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kształcenia zintegrowanego wykazujących zainteresowania i zdolności matematyczne.

Czytaj dalej
Praca z uczniem zdolnym
28 grudzień 2009
Ocena: brak

Uczniem zdolnym jest to takie dziecko, które oprócz widocznych i wysokich zdolności ogólnych odznacza się równocześnie wybitnymi uzdolnieniami specjalnymi, a także znaczącymi osiągnięciami w nauce szkolnej, jak również dyspozycjami twórczymi.

Czytaj dalej
Rola czytania w życiu człowieka
29 październik 2009
Ocena: brak

Nie zapominajmy, że sukces odniesiony na samym początku kariery szkolnej zapadnie małemu człowiekowi głęboko w pamięci i zbuduje solidny fundament wiary w siebie i we własne możliwości. Umiejętność czytania to prawdziwy skarb na całe życie.

Czytaj dalej
Rola książki w życiu dziecka
18 październik 2009
Ocena: brak

Książka jest jednym z elementów, które współdziałają z całym środowiskiem wychowującym.

Czytaj dalej