Analiza Przypadku: «Uczeń nieakceptowany w społeczności uczniowskiej»
19 marzec 2012
Ocena: brak

Tematem artykułu jest pozycja dziecka w społeczności uczniowskiej.

Czytaj dalej
Problem opieki pedagogicznej nad uczniem zdolnym
11 grudzień 2011
Ocena: brak

Opis i analiza przypadku: rozpoznawanie

Problemu dydaktycznego i jego rozwiązywanie

Karta obserwacji nauczyciela

Karta samooceny ucznia

Czytaj dalej
Lęk separacyjny u dzieci
01 listopad 2011
Ocena: brak

LĘK SEPARACYJNY U DZIECI

 

Czytaj dalej
Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
14 maj 2011
Ocena: brak

Program Indywidualnych Zajęć Korekcyjno-Kompensacyjnych przeznaczony dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym

PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

Uczeń: Kuba S. kl. IV 

Na podstawie badań psychologicznych ( ) stwierdzono u niego:

Stopień upośledzenia umysłowego – umiarkowany 

Charakterystyka zachowania: Uczeń nieśmiały, małomówny, chętnie współpracuje na lekcji, często przeszkadza w prowadzeniu zajęć. Stara się zwrócić na siebie uwagę. 

Zaburzone funkcje i proponowane obszary usprawniania:

Kontakt trudny. Zasób słownictwa i pojęć bardzo ubogi. Nie rozumie wielu pojęć znanych przez dzieci w jego wieku. Wypowiedzi są jedno lub dwuwyrazowe. Słabo czyta, sylabizuje, myli litery. Zna kilka cyfr, jednak nie potrafi wykonać podstawowych działań. Prace plastyczne są ubogie i słabo czytelne. Rysunek na poziomie bazgrot. Słabo różnicuje kształty. Z pomocą wymienia dni tygodnia i nazwy pór roku, liczebniki.

Czytaj dalej
Zaburzenia emocjonalno — artkulacyjne. Studium przypadku.
19 kwiecień 2011
Ocena: 2

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU ROZPOZNANIA I ROZWIĄZANIA PROBLEMU LOGOPEDYCZNO – PSYCHOLOGICZNEGO

Dotyczy: Klaudii, lat 8;5, kl. II, rok szk. 2010/2011

Diagnoza w poradni: zaburzenia mowy i zaburzenia emocjonalne

Czytaj dalej