Problemy społeczne w rodzinie
19 luty 2013
Ocena: brak

Problem społeczny to stan, który definiuje się jako łamanie norm społecznych, będących dla społeczeństwa szczególnie cennymi. To problemy nękające znaczną grupę osób, całe społeczeństwa a także całe narody. Stanowią one zagrożenie dla powszechnie obowiązujących norm i nie są powszechnie akceptowalne.

Czytaj dalej
Zmodyfikowany program edukacji prozdrowotnej dla klasy IV SP
30 styczeń 2013
Ocena: brak

Zmodyfikowany program edukacji prozdrowotnej dla klasy IV Szkoły Podstawowej dla uczennicy o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim.

Czytaj dalej
Jak dbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka
13 kwiecień 2012
Ocena: brak

Wzrastająca stale liczba dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy niepokoi zarówno logopedów, jak przede wszystkim rodziców i nauczycieli. Zaburzenia te mają często swe źródło w pierwszych latach życia dziecka. Rodzice nie myślą jeszcze wtedy o tym, jak będzie ono w przyszłości mówić. Wydaje się więc konieczne podejmowanie jak najwcześniejszych działań profilaktycznych tak, aby zapobiec późniejszym zaburzeniom mowy. Oto kilka rad, dzięki którym twoje dziecko będzie mówić poprawnie.

Czytaj dalej
Opis i analiza przypadku - dziecko o nieustalonej lateralizacji w zakresie ręki
21 marzec 2012
Ocena: brak

Wydawać by się mogło, że problem związany z akceptacją leworęczności dziecka przez rodzica nie istnieje w dzisiejszym społeczeństwie.W swojej pracy zetknęłam z takim przypadkiej, który opisałam w niniejszej analizie przypadku.

Czytaj dalej
Opis i analiza przypadku - dziecko zdolne, nadmiernie onieśmielone
21 marzec 2012
Ocena: brak

Przypadek edukacyjny pięcioletniej dziewczynki zdolnej, nadmiernie onieśmielonej

Czytaj dalej