Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz lekcji do klasy VI 'Powtarzamy wiadomości o polach wielokątów. Obliczamy pola różnych figur«

Data dodania: 2017-05-16 21:35:09

Scenariusz można wykorzystać na lekcję powtórzeniową. Ciekawym jej elementem są dodane załączniki.

Konspekt lekcji matematyki w klasie VI b

1 jednostka lekcyjna

Dział: FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE. POLA WIELOKĄTÓW.                                                                       

Temat lekcji: Powtarzamy wiadomości o polach wielokątów. Obliczamy pola różnych figur.

 

 

Cel główny lekcji:

Doskonalenie umiejętności obliczania pól podstawowych figur płaskich oraz pól różnych wielokątów.

 

Cele lekcji:

Uczeń:

-         zna rodzaje i własności czworokątów,

-         zna wzory na pola figur płaskich,

-         zna jednostki pól,

-         rozpoznaje figury geometryczne,

-         potrafi obliczać pola różnych złożonych figur będących sumami pól znanych prostych figur płaskich.

-         potrafi wykonywać działania na liczbach wymiernych.

 

Metody:

Poszukująca, wyjaśniane, dyskusja, aktywizująca: prawda – fałsz.

 

Formy:

Z całą klasą, praca w grupach.

 

Środki:

karty pracy ucznia, zeszyt, tablica, zeszyt ćwiczeń „Geometria” M+, arkusz ewaluacyjny.

 

 

TOK LEKCJI

 

I               Czynności wstępne: powitanie i sprawdzenie listy obecności uczniów.

 

II              Uświadomienie uczniom celu i tematu lekcji. Zapisanie go na tablicy.

  1. Przypomnienie wiadomości :

*         Pola jakich figur geometrycznych potraficie obliczać?

*         W jaki sposób obliczamy pole prostokąta? Kwadratu? Równoległoboku, rombu? Trójkąta, trapezu?

*         Uczniowie wykonują samodzielnie Ćw.A z I karty pracy.Nauczyciel przypomina tu uczniom, że wzory na pola figur płaskich to wyrażenia algebraiczne. Ich zapis jest pewnego rodzaju regułą czytelną nie tylko szóstoklasistom uczącym się geometrii, ale i dorosłym, nie tylko Polakom, ale wielu narodowościom. Podobny jest często nawet ich zapis, nieprzypadkowe jest stosowanie litery h jako wysokości (od high - wysokość), a podstawy a jako pierwszej w alfabecie.

 

*         Takimi powszechnie stosowanymi regułami są też prawa człowieka zapisane w Powszechnej Deklaracji Prawa Człowieka uchwalonej przez...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !