Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz lekcji do klasy VI «Powtarzamy wiadomości o figurach geometrycznych»

Data dodania: 2017-05-16 21:20:26
Autor: Magda Kopycka

Jest to lekcja podsumowująca wiadomości o figurach płaskich w klasie VI

Scenariusz lekcji matematyki w klasie VIb

 

Dział programowy: GEOMETRIA. Figury na płaszczyźnie

Temat: Powtarzamy wiadomości o figurach geometrycznych.

 

Konspekt opracowany zgodnie z Podstawa Programową z matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej z dn. 27.08.2012r, Programem nauczania matematyki w klasach IV-VI „Matematyka z kluczem” nr 157/4/2011 oraz planem wynikowym nauczyciela. 

 

Cel główny:

Utrwalenie i korzystanie z własności figur geometrycznych.

Kształtowanie języka matematycznego.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- wskazuje elementy kąta; rozpoznaje i porównuje kąty;

- rozpoznaje i klasyfikuje trójkąty oraz czworokąty;

- zna zależności między przekątnymi czworokątów;

- wskazuje promień, średnicę, cięciwę oraz łuk okręgu;

- oblicza pola czworokątów;

- ustala sposób rozwiązania zadania i rozwiązuje je korzystając ze zdobytych wiadomości o figurach oraz z umiejętności rachunkowych;

 

Formy:

praca indywidualna, wspólnie z całą klasą, w parach.

 

Metody:

pokaz, pogadanka, metoda aktywna – gra „mam taką własność”, zagadka, quiz.

 

Środki:

Prezentacja w Powerpoint, karta pracy ucznia, zeszyt, przybory (linijka, ekierka), pokazowe czworokąty wykonane z brystolu + zestaw kart dla uczniów do gry „mam tę własność” ze zdaniami opisującymi figury, magnesy, karta pracy z zagadką.

 

TOK LEKCJI

 

I               Czynności wstępne: powitanie i sprawdzenie listy obecności uczniów.

 

II              Uświadomienie uczniom celu i tematu lekcji. Podanie tematu i prośba o zapisanie go w zeszytach.

1. Pokaz prezentacji w Powerpoint dotyczącej kończącego się działu.

   Uczniowie odpowiadają na pytania zadawane przez nauczyciela:

 - Co nazywamy odległością punktu od prostej?

  • Uczniowie podają definicję, a potem znajdują odległość punktu P od prostej m.
  • Uczniowie wskazują różnicę między kołem a okręgiem.
  • ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !