Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Nad rzeczką opodal krzaczka

Data dodania: 2017-05-06 14:54:19
Autor: Katarzyna Falkowska

Scenariusz zajęć świetlicowych

 Konspekt zajęć koła przyrodniczego dla uczniów klas 0 – 3 SP

 

 

 

Temat: „Nad rzeczką opodal krzaczka…”

 

 

 

Cel główny: Zapoznanie się dzieci z wybranymi ptakami zamieszkującymi akweny wodne.

 

Cele operacyjne:

Uczeń umie:

 • Właściwie połączyć gatunek zwierzęcia z jego środowiskiem życia.

 • Uważnie przyjrzeć się ilustracjom wybranych ptaków i skojarzyć je z czytam opisem ich cech zewnętrznych.

Uczeń rozumie:

 • W jaki sposób ptactwo wodne przystosowało się do środowiska, w którym żyje.

 • Zasady dyktujące przebieg zabaw z grupą.

Uczeń potrafi:

 • Wymienić kilka gatunków ptaków.

 • Dostrzec różnice między dziką kaczką, łabędziem, czaplą, perkozem, zimorodkiem.

 

Metody:

 • Metoda problemowa

 • Podająca

 • Praktycznego działania

 • Oglądowa

 • Ekspresyjna

 

Formy organizowania pracy:

 • Zbiorowa

 • Indywidualna – Jednolita

 

Pomoce:

Mapa Polski, plansze ze zdjęciami i rysunkami ptaków, albumy z ilustracjami ptaków, kaseta z nagraniem, magnetofon, pudełko i karteczki z opisami cech fizycznych ptaków, kredki, chustka, karty pracy.

 

Czas trwania: 60 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg zajęć:

 

Etapy zajęcia

Przebieg zajęcia

Czas

 

Część wstępna:

 

Przywitanie i wprowadzenie do tematu zajęć.

 

 

 

Zajęcia rozpoczynają się od „Alfabetu” – wychowawca podaje literę a dzieci usiłują wymienić ptaka, którego nazwa rozpoczyna się od tej właśnie litery. Następnie puszczana jest piosenka, pt. „Kaczka Dziwaczka” – zadaniem jest odgadnięcie, co będzie tematem zajęć. Wprowadzenie do tematu – „burza mózgów”, dzieci wymieniają, jakie znają gatunki ptaków wodnych.

 

 

 

 

7 min.

 

Część główna:

 

Wymiana wiedzy.

 

 

 

 

Przedstawienie plansz z rysunkami i zdjęciami kilku wybranych gatunków...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !