Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Zwyczaje i tradycje wielkanocne

Data dodania: 2016-10-10 12:11:25

SCENARIUSZ W GRUPIE WYCHOWAWCZEJ
 
 

SCENARIUSZ W GRUPIE WYCHOWAWCZEJ

 

 

Prowadzący: Karolina Cichoń

Temat zajęć: Zwyczaje i tradycje Wielkanocne - wykonywanie kart świątecznych przy wykorzystaniu różnych materiałów.

Termin zajęć: 18.03.2015r.

I. Cele ogólne:

1. Przypomnienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej znaczenia symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
2. Rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni.
II. Cele szczegółowe:
Wychowanek :
- zna elementy dekoracyjne typowe dla symboliki świątecznej związane z Wielkanocą

-zna tradycje i zwyczaje świąteczne oraz potrzebę ich pielęgnowania
- potrafi świadomie dobrać odpowiednie środki wyrazu plastycznego
- rozumie sens zastosowanych elementów dekoracyjnych w projekcie kartki świątecznej
- rozumie znaczenie emocji towarzyszących podczas wykonywania upominków
i obdarowywania nimi innych
- wykorzystuje wiadomości o symbolach podczas realizacji zadania plastycznego
- potrafi zakomponować płaszczyznę kartki wykorzystując różnorodne materiały
i techniki plastyczne
- potrafi dobrać odpowiednie symbole do istniejącego problemu plastycznego
- potrafi prawidłowo stosować technikę collage w twórczości własnej
- umie ocenić własny wytwór i pracę kolegów (uzasadnić wybór)
 

Metody:

 Metody asymilacji wiedzy

-Pogadanka

-Dyskusja

 Metoda waloryzacyjna

-Ekspresyjna

 

Techniki: Collage

Formy pracy: grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: kartki A4 z bloku...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !