Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego na st. nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2013-05-30 14:40:59

Szkoła Podstawowa nr 293
Im. Jana Kochanowskiego
w Warszawie
 
 
Maryla Dąbrowska
na…

Szkoła Podstawowa nr 293

Im. Jana Kochanowskiego

w Warszawie

 

 

Maryla Dąbrowska

nauczyciel mianowany

wychowawca świetlicy szkolnej

 

 

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

 

 

Czas trwania stażu: 01.09.2010r. – 31.05.2013r.  

Cele:

  1. Podwyższanie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej.  
  2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
  3. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.  

 

 

§8. ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Terminy

Dokumentacja

1

Zapoznanie się z procedurą  awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

Wrzesień, październik 2010 r.

Notatki.

2

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji.

 

Wrzesień 2010 r.       

Plan rozwoju zawodowego.

3

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Przeprowadzenie analizy własnych osiągnięć. Sporządzenie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

Czerwiec 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju  zawodowego. Ocena dorobku zawodowego.

4

Podejmowanie zadań związanych z doskonaleniem zawodowym.

Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju z uwzględnieniem aktualnej sytuacji i zapotrzebowania w miejscu pracy.

Samokształcenie: studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, oraz nowości wydawniczych dotyczących tematyki opiekuńczo – wychowawczej; systematyczna analiza przepisów prawa oświatowego.

 

Zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego: udział w kursach, warsztatach metodycznych i zajęciach otwartych.

 

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia: obserwacja zajęć innych nauczycieli, uczestnictwo w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, współpraca z liderem WDN. 

 

Początek każdego roku szkolnego w czasie trwania stażu.  

 

W czasie trwania stażu.

 

 

 

 

 

 

 

W czasie trwania stażu.

 

 

 

 

 

W czasie trwania stażu.

Notatki.  
 

 

Notatki. 
 
 

 

 

Zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń. 

 

 

Notatki

5

Udział w opracowaniu i wdrażaniu programów wychowawczych regulaminu i planów pracy świetlicy, a także harmonogramu imprez i uroczystości.

Wdrażanie opracowanych programów i planów pracy świetlicy szkolnej, harmonogramu imprez i uroczystości oraz regulaminu poprzez realizację zajęć grupowych i indywidualnych.

Wykonanie pomocy dydaktycznych i stworzenie konkretnych propozycji zajęć świetlicowych do realizacji zadań z opracowanego programu i planu pracy świetlicy.

Uaktualnianie regulaminu pobytu w świetlicy szkolnej.

 

W czasie trwania stażu.

 

 

 

 

W czasie trwania stażu.

 

 

 

 

W miarę potrzeb.

Realizowane roczne plany pracy, harmonogramy imprez i uroczystości, aktualny regulamin, konspekty i scenariusze zajęć, przykładowe pomoce dydaktyczne.

6

Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły.

Rozwijanie twórczego potencjału uczniów poprzez uczestnictwo w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.

 

 

Rozwijanie zainteresowań dzieci i umożliwienie im ciekawego spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie imprez, uroczystości w świetlicy min: Andrzejek, Mikołajek, zabawy karnawałowej, zabawy z okazji Dnia Dziecka… 

 

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych w pracy wychowawcy świetlicy szkolnej z jednoczesnym pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu zaspokajania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych. Wdrażanie do codziennej praktyki kompetencji nabytych w trakcie szkoleń.

 

Współpraca z pedagogiem, psychologiem, wychowawcami dzieci uczęszczających do świetlicy w celu wymiany spostrzeżeń i doświadczeń oraz podejmowania wspólnych działań. Dokładne zapoznawanie się z opiniami i orzeczeniami dotyczącymi dzieci.

 

W czasie trwania stażu.

 

 

 

 

W czasie trwania stażu.

 

                                  

 

 

 

W czasie trwania stażu.

 

 

 

 

 

 

 

W czasie trwania stażu.                                                  

Dyplomy potwierdzające udział w konkursach.

 

Konspekty i scenariusze zajęć.

 

 

 

 

 

7

Promocja szkoły i świetlicy w środowisku lokalnym.

Systematyczne informowanie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !