Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konspekt lekcji historii w liceum — Polityka zagraniczna II RP

Data dodania: 2013-05-28 23:23:46

Konspekt lekcji historii w liceum — Polityka zagraniczna II RP

KONSPEKT LEKCJI HISTORII

TEMAT LEKCJI: POLITYKA ZAGRANICZNA II RZECZYPOSPOLITEJ

KLASA: I C

NAUCZYCIEL: Tomasz Biernacik

DATA: 22.11.2012 R.

 

Cele lekcji:

Uczeń:

- poprawnie posługuje się terminami: koncepcja „Międzymorza”, polityka równowagi i tzw. równych odległości, polityka prometejska

- określa czas wydarzeń: luty 1921 r. – polsko-francuski układ sojuszniczy; marzec 1921 – zawarcie sojuszu przez Polskę z Rumunią, kwiecień 1922 r. – podpisanie traktatu niemiecko-rosyjskiego w Rapallo, 16 października 1925 – układ w Locarno; 25 lipca 1932 r. – podpisanie przez Polskę traktatu o nieagresji z ZSRR; 26 stycznia 1934 r. – polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy

- omawia rolę postaci: Józefa Becka, Tadeusza Hołówko, Hansa von Moltke

- wskazuje na mapie państwa sąsiadujące z II RP

- analizuje i ocenia następstwa postanowień z Rapallo i Locarno

- charakteryzuje postanowienia traktatów zawieranych przez władze polskie z państwami europejskimi

- przedstawia założenia polityki zagranicznej Józefa Piłsudskiego

- opisuje relacje Polski z krajami sąsiednimi

- ocenia kierunki polskiej polityki zagranicznej w świetle stosunków międzynarodowych.

 

Metody:

 

- rozmowa kierowana

- praca z tekstami i materiałami ródłowymi

- praca z tekstem podręcznika

- praca z materiałem ilustracyjnym

- praca z mapą

 

Formy pracy:

Indywidualna, grupowa, zbiorowa

 

Środki dydaktyczne:

- podręcznik „Poznać przeszłość. Wiek XX” (s.109-112)

- mapa ścienna „II Rzeczpospolita”

- teksty źródłowe i biogram Józefa Becka przedstawione w formie multimedialnej

- atlasy historyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg lekcji:

 

I Faza wprowadzająca:

 

  1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji
  2. W ramach rekapitulacji pierwotnej uczniowie w parach odpowiadają na następujące pytania:

-jakie, były spory terytorialne pomiędzy RP a Czechosłowacją po zakończeniu I wojny światowej

-jakie były spory...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !