Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2013-05-28 23:05:03
Autor: Tomasz Biernacik

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Tomasz Biernacik                                                                               Kłodzko, 13.09.2010 r.

nauczyciel mianowany                                                            

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego

w Kłodzku

 

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

Miejsce realizacji stażu: I Liceum Ogólnokształcące

Data rozpoczęcia stażu:             września 2010 r.

Data zakończenia stażu:                             2013 r.

Podstawa prawna opracowania planu:

Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Dokumentowanie

Termin

1.

Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego.

• Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego.

• Analiza potrzeb szkoły.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego

notatki

 

 

plan rozwoju zawodowego

na bieżąco przez cały okres stażu

 

wrzesień 2010 r.

2.

Podejmowanie działań mających na celu własne doskonalenie zawodowe

 •  Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach i warsztatach) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły

zaświadczenia

cały okres stażu

3.

Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej

• Opracowanie i gromadzenie zestawu nowych pomocy dydaktycznych.

• Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania; organizacja lekcji z ich wykorzystaniem.

 

 

 

spis pomocy

karty pracy

scenariusze

notatki

 

cały okres stażu

 

na bieżąco

 

 

na bieżąco

 

4.

Wdrożenie działań związanych z kształtowaniem postaw patriotycznych i obywatelskich

• Przygotowywanie i koordynowanie uroczystości i imprez szkolnych w ramach pełnienia obowiązków wicedyrektora szkoły: uroczystość rozpoczęcia uczniów zakończenia roku szkolnego; uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych; Szkolne Mistrzostwa Lekkoatletyczne; Dzień Nauczyciela; Święto Niepodległości; Szkolne Prawybory Samorządowe i Parlamentarne; Jasełka; Dni Kultury;  uroczystość nadania imienia błogosławionego Gerharda Hirscheldera sali historycznej; Drzwi Otwarte; Dzień Patrona, Światowy Dzień bez Papierosa; Dzień Sportu

• kształtowanie postaw patriotycznych w ramach pracy wychowawcy klasowego – tematyka lekcji wychowawczych, wycieczka szkolna

 

opis i analiza

zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tematyka lekcji wychowawczych

karta wycieczki

opis i analiza

 

 

rok szkolny 2010/2011

rok szkolny 2011/2012

rok szkolny 2012/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

rok szkolny 2010/11

5.

 

Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu

- Wycieczki edukacyjne, których celem będzie zapoznanie młodzieży z celami i sposobem funkcjonowania IPN oraz możliwość uczestnictwa w lekcjach z wykorzystaniem archiwaliów oraz wykładach.

 

- organizacja na terenie szkoły wystaw we współpracy z IPN

 

karta wycieczki

opis i analiza

 

 

 

opis i analiza

 

 

 

 

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2012/2013

 

 

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2012/2013

6.

Opracowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla maturzystów.

• badanie potrzeb, analiza wyników matury wiedzy o społeczeństwie i historii na poziomie rozszerzonym; udział w szkoleniach zewnętrznych dotyczących matury z historii i wiedzy o społeczeństwie; analiza zadań maturalnych oraz podstawy programowej; opracowanie planu pracy koła z WOS-u i historii najnowszej

Opis i analiza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr roku szkolnego 2010/11

rok szkolny 2011/12

 

rok szkolny 2012/2013

 

 

7.

Opracowywanie i wdrażanie planów wycieczek klasowych oraz szkolnych

• Działania podejmowane w ramach wykonywania obowiązków wicedyrektora ds. wychowawczych we współpracy z wychowawcami poszczególnych klas

• Wycieczki przedmiotowe związane historią Polski w XX wieku

 

opis i analiza

 

 

karta wycieczki

opis i analiza

 

według potrzeb – cały okres stażu

8.

„Praca z uczniem uzdolnionym” – projekt przygotowania uzdolnionych uczniów do konkursów przedmiotowych

• badanie potrzeb

• analiza kalendarium konkursów

• zapoznanie się ze standardami wymagań

• prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do konkursów przedmiotowych dla chętnych uczniów

opis i analiza

według potrzeb – cały okres stażu

 

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.

Zadanie

Formy realizacji

Dokumentowanie

Terminy

1.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej

• Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego

• komputerowe opracowywanie potrzebnych w procesie edukacyjnym materiałów

• wyposażenie pracowni historycznej w teksty źródłowe do nauczania historii dla Liceum

• wykorzystywanie komputera w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !