Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego

Data dodania: 2013-05-08 20:29:53

Oto mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego starającego się o awans na nauczyciela mianowanego w okresie 01.09.2010- 31.05.2013.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko stażysty: mgr Anna Jeska

Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie nr 11 w Pruszkowie

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2010- 31.05.2013)

Opiekun stażu: mgr Beata Krajewska – nauczyciel dyplomowany 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMINY

DOKUMENTACJA

 

1. Poznanie procedur awansu zawodowego.

 

- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela.

 

 

IX.2010

 

Opracowany plan

rozwoju zawodowego.

 

2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.

 

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;

 

- Zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków;

 

 

- Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego;

 

 

- Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań;

 

 

 

- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji);

 

- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);

 

- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);

 

 

- Określenie słabych i mocnych stron własnej działalności;

 

 

 

- Bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju;

 

- Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

 

IX.2010

 

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !