Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum, w której realizowane są zajęcia fakultatywne z pływania

Data dodania: 2013-04-17 09:45:17
Autor: Iwona Pruszkowska

Plan wynikowy zawiera tematykę oraz rozłożenie liczby godzin z poszczególnych dyscyplin sportu do realizacji na zajęciach wychowania fizycznego w klasie I gimnazjum. Dodatkowo zamieszczona została tematyka edukacji zdrowotnej do realizacji w gimnazjum w ramach lekcji wychowania fizycznego zgodnie z podstawą programową. Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla kasy I gimnazjum, przeznaczony jest dla klasy w której realizowane są zajęcia fakultatywne z pływania. Plan ten napisałam na potrzeby szkoły, w której prowadzę zajęcia wychowania fizycznego, ale można go wykorzystać jako wzór do napisania własnego planu wynikowego.

EDUKACJA PROZDROWOTNA

ROZŁOŻENIE LICZBY GODZIN W PROPONOWANYCH MIKROCYKLACH  TEMATYCZNYCH DLA KLASY I GIMNAZJUM, W KTÓREJ REALIZOWANE SĄ ZAJĘCIA FAKULTATYWNE Z  PŁYWANIA

Sprawność fizyczna, wiadomości, działania wychowawcze, umiejętności, organizacja (liczba godzin):

I. Zespołowe formy aktywności

  • piłka nożna (30)
  • koszykówka (8)
  • siatkówka (6)
  • piłka ręczna (6)

II. Indywidualne formy aktywności ruchowej

  • pływanie (4)
  • lekkoatletyka (72)
  • gimnastyka (4)
  • rytmika, muzyka, tańce ludowe (4)
  • tenis stołowy (4)
  • alternatywne formy aktywności ruchowej stosowane zamiennie w zależności od warunków i możliwości prowadzenia zajęć (atletyka terenowa, sporty walki, sporty zimowe) (6)

Liczba godzin łącznie: 144

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM, W KTÓREJ SĄ REALIZOWANE ZAJĘCIA FAKULTATYWNE Z PŁYWANIA

 

Lp.

 

Temat lekcji

 

L. godz.

 

Dyscyplina

Wymagania programowe

Planowane formy oceny osiągnięć ucznia

Podstawowe (P)

Dopełniające (D)

1.

PODANIE WYMAGAN EDUKACYJNYCH, OMÓWIENIE ZADAŃ WARUNKÓW PRACY NA WF, PROGRAM I KRYTERIA OCEN Z WF.

 

 

1

 

Uczeń.

Uczeń zna zasady zachowania na zajęciach WF, zna regulamin oceniania.

Uczeń.

Będzie brał udział
w zajęciach dodatkowych
i zawodach sportowych, na różnych szczeblach.

 

2.

PRZYJĘCIA I PODANIA PIŁKI NOGĄ W RUCHU. ZABAWY KOPNE.

1

Piłka nożna

Podstawowe sposoby przyjęcia i odbicia piłki.

Prawidłowo przyjmuje
i oddaje piłkę, wymyśli ćwiczenia doskonalące dany element.

Ocena za dokładne, prawidłowe przyjęcia piłki.

3.

SLALOM Z PROWADZENIEM PIŁKI NOGĄ,

1

Pn

Próbuje poprawnie wykonać dane elementy

Wykonuje szybko
i prawidłowo dany element, angażuje się w grze.

Ocena za zaangażowanie.

4.

ŻONGLERKA PIŁKĄ STOPAMI, UDAMI I GŁOWĄ

1

Pn

Poprawianie techniki indywidualnej.

Żonglerka piłką , piłka powinna zostać podbita co najmniej 30 razy.

Ocena za ilość wykonanych podbić.

5.

PODANIE PIŁKI W BIEGU WEWNĘTRZNĄ CZĘŚCIĄ STOPY

1

Pn

Potrafi wymyślić ćwiczenia  doskonalące ten element.

Wysyła piłkę przed współćwiczącego.

Ocena za dokładność wykonania ćwiczenia.

6.

PRZEPISY GRY W PIŁKĘ HALOWĄ, TECHNIKA GRY

1

Pn

Uczeń zna przepisy gry.

Zna przepisy gry, potrafi sędziować.

Ocena za znajomość przepisów i umiejętność sędziowania

7.

GRA BRAMKARZA, WYPROWADZENIE ATAKU SZYBKIEGO

1

Pn

Wyrzut lub wykop piłki przez bramkarza.

 

 

Ocena sytuacji i rozpoczęcie ataku, mierzonym, celowym wykopem piłki.

Ocena za trafność oceny sytuacji i podjęcie właściwej decyzji.

8.

ĆWICZENIA STRZAŁU PIŁKĄ DO BRAMKI Z PODANIA PARTNERA I PO DRYBLINGU

1

Pn

 

 

Trafia w światło bramki

Wielokrotnie, prawidłowo wykonuje ćwiczenie, dokładnie przyjmuje piłkę nogą, oddaje strzał trafiając w światło bramki

Ocena za ilość celnych trafień w światło bramki

9.

GRA SZKOLNA I GRA WŁAŚCIWA, SĘDZIOWANIE

1

Pn

 

Bierze udział w grze, zna przepisy gry

Stosuje poznane eleme -nty w grze, wykazuje się pomysłowością i wyszko leniem, potrafi posę- dziować mecz kolegom.

Ocena za znajomość
i stosowanie przepisów gry.

10.

PORUSZANIE SIĘ PO BOISKU BEZ PIŁKI, KOZŁOWANIE PIŁKI W RÓŻNYCH KIERUNKACH.

2

Piłka koszykowa

 

Potafi wykonać kozłować piłkę ze zmianą kierunku

Wykazuje się pomysłowością i szuka sobie miejsca na boisku, potrafi kozłować piłkę

 

Ocena za inwencję
i technikę.

11.

PODANIA I CHWYTY OBURĄCZ PIŁKI W MIEJSCU I W RUCHU

1

Pk.

Poprawnie wykonuje ćwiczenie ze współćwiczącym.

Szybko i pewnie podaje ze współćwiczącym.

 

Ocena za sposób. wykonania.

12.

RZUTY DO KOSZA Z MIEJSCA ,Z BIEGU I PO KOZŁOWANIU

2

Pk

Poprawnie technicznie wykonuje ćwiczenie

Uczeń trafia do kosza

Ocena za sposób. wykonania i celność rzutów

13.

GRA UPROSZCZONA I GRA SZKOLNA ORAZ SĘDIZOWANIE

1

Pk

Bierze udział w grze, zna przepisy gry

Stosuje poznane eleme -nty w grze,

Ocena za znajomość
i stosowanie przepisów gry i zaangażowanie

14.

NAUKA ODBIĆ SPOSOBEM GÓRNYM I DOLNYM W SIATKÓWCE

2

Piłka siatkowa

Uczniowie odbijają piłkę

nad sobą

Uczniowie łączą odbicia górne i dolne

Ocena za umiejęt -ności i technikę wykonania  ćwicz.

15.

NAUKA I DOSKONALENIE ZAGRYWKI SPOSOBEM DOLNYM I GÓRNYM

1

PS

Uczeń potrafi przebić piłkę na pole rywala

Uczeń odbiera co najmniej 3 piłki nad własnym polem i potrafi wykonać 3 skuteczne zagrywki, 

 

Ocena za umiejętności

16.

ODBICIA SPOSOBEM GÓRNYM I DOLNYM W DWÓJKACH I TRÓJKACH ZE ZMIANĄ POZYCJI

2

 

PS

Uczeń potrafi nagrać piłkę do partnera

Uczeń potrafi dokładnie nagrać piłkę do partnera i wykonać ćwiczenie dokładnie kilkanaście razy

Ocena za postawę i sposób wykonania ćwiczenia

17.

GRA UPROSZCZONA I SZKOLNA , SĘDZIOWANIE

1

PS

 

Uczniowie biorą udział w grze, znają przepisy gry

Uczniowie biorą udział w grze , potrafią sędziować mecz, dokładnie znają przepisy,

Ocena za postawę, pomysłowość, zaangażowanie, spontaniczność w grze

18.

NAUKA TECHNIKI  PODANIA I RZUTU PIŁKI NA BRAMKĘ

1

Piłka ręczna

Uczeń potrafi odprowadzić rękę podczas wykonywania podań i rzutów

Uczeń odprowadza rękę podczas podań i rzutów, potrafi dokładnie podać koledze i celnie rzucić piłkę do bramki

Ocena za technikę i sposób wykonania ćwiczenia

19.

PODANIA I CHWYTY PIŁKI W MIEJSCU I W RUCHU PODANIE JEDNORĄCZ, CHWYT OBURĄCZ

1

Pr

Wykonuje

wymagane elementy w ruchu.

Wykonuje płynnie wymagane elementy
 i potrafi je zastosować
w grze.

 

Ocena za postawę
i zaangażowanie.

20.

RZUT DO BRAMKI Z BIEGU

 

 

 

 

 

1

 

Pr

 

Wykonuje ćwiczenie

 

 

Wykonuje trzy kroki biegowe prawidłowe ułożenie ciała, odprowadzenie ręki i rzut

 

Ocena za postawę
i zaangażowanie, za poprawnie wykonany rzut

21.

GRA UPROSZCZONA
I SZKOLNA

1

 

Pr

Uczniowie

stosują poznane elementów grze.

Grają skutecznie, zdobywają bramki.

 

Ocena za postawę
 i zaangażowanie

 

 

22.

ZAPOZNANIE Z REGULAMINEM PŁYWALNI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA PŁYWALNI

1

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !