Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

(Nie)bezludna szkolna wyspa

Data dodania: 2012-11-27 09:58:52

Socjoterapeuta, czyli szkolny specjalista uprawniony do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami, zwłaszcza z nadpobudliwością, zahamowaniem lub niektórymi zaburzeniami emocjonalnymi, w toku spotkań grupowych pracuje nad różnie objawiającymi się problemami w ich społecznym funkcjonowaniu.


Cel socjoterapii

W ramach zajęć socjoterapeuta dostarcza uczniom szereg doświadczeń przeciwstawnych do dotychczasowych, wywołując zmiany ich nastawień oraz sądów. Organizowane przez niego sytuacje mają sprzyjać odreagowaniu negatywnych emocji, służyć nabywaniu nowych umiejętności aprobowanych społecznie, dawać wsparcie ze strony osoby dorosłej i aprobatę grupy, wzmacniać poczucie własnej wartości i tożsamości.

Warunki dla zajęć socjoterapeutycznych

Na warsztat pracy socjoterapeuty, różnorodność stosowanych przez niego form i liczbę aktywnie uczestniczących w nich uczniów zasadniczy wpływ mają warunki lokalowe. Bardzo trudno tworzy się właściwą atmosferę, gdy socjoterapia prowadzona jest na szkolnym korytarzu, w wolnej po południu klasie lekcyjnej lub w ciasnym, ponurym i źle utrzymanym pomieszczeniu. Dlatego zajęcia te powinny odbywać się w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo grupie, której liczebność – zgodnie z § 12 Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) – nie może przekroczyć 10 uczniów. Aby tak się działo, niezbędne jest zapewnienie w szkole odpowiednio przygotowanego i wyposażonego pomieszczenia.

O funkcjonalności sali do zajęć socjoterapeutycznych decyduje to, że jest inaczej urządzona niż klasa lekcyjna, a każdy znajdujący się w niej przedmiot ma swoje przeznaczenie. Nie powinno być w niej rzeczy zbędnych, mogących utrudniać i dezorganizować pracę terapeutyczną, której podstawową formą jest wspólna zabawa.

Metody i techniki pracy

Dzięki dobrze zorganizowanej zabawie uczniowie zaspakajają potrzeby kontaktu z innymi, nabywają doświadczenia, rozwijają umiejętność spostrzegania, nazywania i wyrażania swoich uczuć, a także komunikowania się ze sobą, uczą odpowiedzialności, współpracy i współdziałania, wrażliwości na innych, budują poczucie zaufania, doznają radości, zadowolenia i satysfakcji. Stąd właśnie, w warsztacie pracy socjoterapeuty powinny znaleźć się takie metody i techniki, które są dla uczniów atrakcyjne, ale również przydatne w realizacji celów terapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych. Warto mieć na uwadze, że:
• Uczniowie szczególnie chętnie wyrażają swoje uczucia za pomocą muzyki, śpiewu i działalności plastycznej. Te formy pracy ułatwiają uzewnętrznianie rozmaitych stanów psychicznych i emocjonalnych oraz ich odreagowanie. Wspólne rysowanie, śpiewanie i muzykowanie umożliwia przeżycie sukcesu, co jest źródłem satysfakcji i jednocześnie służy integracji z grupą.
• Stosowana na zajęciach socjoterapeutycznych psychogimnastyka, w której uczniowie wypowiadają się i komunikują w sposób niewerbalny, jest bogatym źródłem przeżyć i interakcji dotykowych, pobudza wyobraźnię, wyzwala ekspresję ruchową.
• Inscenizacje i odgrywanie scenek umożliwiają uczniom...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !