Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

«Wesele» Stanisława Wyspiańskiego jako zwierciadło relacji między chłopami a inteligencją — konspekt lekcji dla klasy II liceum

Data dodania: 2012-05-25 21:46:39

Jest to druga lekcja z cyklu godzin poświęconych na omówienie «Wesela» Stanisława Wyspiańskiego. Na pierwszej lekcji uczniowie zapoznali się z genezą dramatu, okolicznościami powstania utworu, a także bohaterami, w których dostrzegli postaci autentyczne. Do ich przedstawienia i krótkiej charakterystyki wykorzystali fragmenty «Plotki o Weselu» T. Boya – Żeleńskiego. Uczniowie mają świadomość, że dramat S. Wyspiańskiego ma płaszczyznę realistyczną i symboliczną, obejrzeli także fragmenty «Wesela» w reżyserii Andrzeja Wajdy. Przeczytali na lekcję I (realistyczny) akt dramatu i na tej właśnie płaszczyźnie pozostaje na lekcji jego interpretacja. Uczniowie przygotowali też na lekcję rekwizyty np. skrzynię wiejską, wycinanki ludowe, dzbanki, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, obrazki świętych itp. i przygotowali kącik z bronowickiej chaty, w którym przy stole usiadło dwoje uczniów przebranych w stroje krakowskie — Pan Młody i Panna Młoda. Przygotowujemy też obraz «Wernyhora» Jana Matejki, który przy pomocy projektora będzie wyświetlany na ekranie. Lekcja trwa jedną jednostkę — 45 minut, wymaga dynamicznego prowadzenia.

Joanna Wójcik

nauczyciel kontraktowy 

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II liceum 

1. Temat lekcji: „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jako zwierciadło  relacji między chłopami a inteligencją.

2. Cele lekcji:

Uczeń:

- zna genezę „Wesela” i potrafi w bohaterach dramatu dostrzegać postaci autentyczne i wyjaśnić, kim są;

- zna treść aktu I dramatu, potrafi wskazać, czego dotyczą rozmowy bohaterów;

- wskazuje charakterystyczne elementy dekoracji umieszczone w rozbudowanych didaskaliach;

- rozumie Wyspiańskiego ideę teatru jako „syntezy sztuk” i potrafi dostrzec jej realizację  w „Weselu”;

- charakteryzuje uczestników weselnych rozmów, dostrzegając brak porozumienia między inteligencją a chłopami;

- doskonali umiejętność analizy tekstu literackiego, pracując nad fragmentami aktu I;

- podsumowuje swoją wypowiedź, doskonali umiejętność wnioskowania;

- poznaje elementy kultury ludowej;

3. Metody nauczania: heureza, praca w grupach, praca z tekstem, drama, pokaz

4. Środki dydaktyczne: dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”, rekwizyty i stroje przygotowywane do przedstawienia w oparciu o utwór S. Wyspiańskiego, tablica, kreda, karty pracy z fragmentami utworu do pracy w grupach

5. Przebieg lekcji: 

Wprowadzenie (ok. 10 min.)

- czynności wstępne, sprawdzenie obecności;

- odniesienie do poprzedniej lekcji w celu sprawdzenia czy uczniowie znają genezę dramatu i potrafią rozpoznawać bohaterów, wskazując na postaci autentyczne, które są ich pierwowzorami;

- wywołani uczniowie odpowiadają na krótkie pytania przypominające:

Gdzie i kiedy rozgrywa się akcja dramatu? /1900 rok, wiejska chata w Bronowicach Małych – wieś pod Krakowem, w domu Gospodarza i Gospodyni czyli artysty krakowskiego Włodzimierza Tetmajera i chłopki Jadwigi Mikołajczykówny/

Skąd popularność bronowickiej chaty /wsi/wśród artystów krakowskich? /wiązało się z popularnym w okresie Młodej Polski zjawiskiem chłopomanii czyli swego rodzaju mody na wieś, powodem tego zachwytu była wiara, że stagnacja jaka opanowała środowisko inteligencji oraz postępujący kryzys kulturowy spowodowane są życiem w mieście. Dlatego też postulowano powrót do natury, najlepiej na wieś, która miała być źródłem odnowy sił witalnych i artystycznych, nadwątlonych w wyniku dostosowania się do współczesnego trybu życia /

Na czyim weselu bawią się ukazani przez Wyspiańskiego goście? /to wesele Lucjana Rydla, poety i malarza z Anną Mikołajczykówną – siostrą Gospodyni – Jadwigi/

Kiedy odbyła się premiera teatralna dramatu, kto był jej reżyserem i jakie wywołała reakcje wśród krakowskiej publiczności? /odbyła się w 1901 roku w krakowskim teatrze, sam Wyspiański był reżyserem, szokował wszystkich swoimi nowatorskimi pomysłami, zgodnie ze swoją koncepcją teatru jako syntezy sztuk, miejsca , które łączy literaturę, malarstwo, muzykę, realizm z metafizyką i symbolizmem, co sprawiło, że „Wesele” podobnie jak inne dramaty Wyspiańskiego, to utwory wielowymiarowe.

Jakie środowiska gromadzą się w bronowickiej chacie w związku z weselem L. Rydla z J. Mikołajczykówną? /środowisko artystów krakowskich czyli gości Pana Młodego miesza się z chłopami bronowickimi – gośćmi Panny Młodej/

- informacja o tym, że zgodnie z tą koncepcją teatru ogromnego, syntezy sztuk ogromne znaczenie w dramacie Wyspiańskiego ma dekoracja, która niesie sensy symboliczne, stanowi informację o problematyce dramatu, opis dekoracji znajduje się w bardzo rozbudowanych didaskaliach.

- uczniowie zapoznają się z opisem dekoracji, który poprzedza akt I „Wesela” [w swoich egzemplarzach lektury, ew. rozdać tym, którzy nie mają ksero]

Opracowanie materiału /ok.25 min./:

- zapisanie tematu lekcji: „Wesele” S. Wyspiańskiego jako zwierciadło relacji między chłopami a inteligencją.

- uczniowie po przeczytaniu tego opisu patrzą na wypisane na tablicy elementy scenografii, nauczyciel informuje, że nie są to tylko rekwizyty tworzące nastrój, ale są b. znaczące, wskazują na problematykę dramatu. Uczniowie próbują odczytać to znaczenie:

wieniec...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !