Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Data dodania: 2012-05-21 08:25:47
Autor: Renata Oczkowska

Przesyłam swój plan rozwoju zawodowego ułożony na początku stażu na nauczyciela mianowanego. Mam nadzieję, że bęzie on pomocą dla nauczycieli rozpoczynających staż.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 

Renata Oczkowska
Nauczyciel-bibliotekarz
W Publicznym Gimnazjum nr 22 w Radomiu  

L.p.

Cele i zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

 

§ 8 ust. 2 pkt 1  „Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

1

Podnoszenie swoich kwalifikacji w ramach   samokształcenia

a)    studiowanie literatury o treści metodycznej i merytorycznej

b)    śledzenie stron internetowych poświęconych doskonaleniu nauczycieli

 

okres stażu

Notatki

 2

 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności

W procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

 

a)    udział w szkoleniach w ramach     wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

b)    udział w szkoleniach, kursach, warsztatach poza miejscem pracy adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły

okres stażu

 

Notatki, zaświadczenia, dyplomy

3

Organizacja konkursów i imprez bibliotecznych

a)    przygotowanie i przeprowadzenie konkursów tematycznych i czytelniczych

b)    organizacja imprez m.in. Święto Bibliotek, Dzień Bibliotekarza, akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, spotkań autorskich

 

okres stażu

Scenariusze, teksty

 

4

 Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym

a)    nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem w celu rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych

b)    praca nad wyeliminowaniem zachowań agresywnych

c)     włączenie się do działań profilaktycznych szkoły

 

okres stażu

Notatki

5

Badanie jakości pracy biblioteki

a)    badanie efektywności podejmowanych działań z wykorzystaniem własnych narzędzi badawczych

 

okres sażu

Ankiety, kwestionariusze

6

Pedagogizacja rodziców

a) udział w pedagogizacji rodziców poprzez dyżury biblioteki podczas zebrań z rodzicami

okres stażu

Notatki, wnioski

 

§ 8 ust. 2 pkt 2  „ Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

 

1

 Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !