Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Opis inicjatyw podejmowanych w ramach realizacji programu edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

Data dodania: 2012-04-29 14:06:44
Autor: Beata Rusicka

 

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim,
lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym.

 

K. Neuman

 

Opis inicjatyw podejmowanych w ramach realizacji programu edukacji dla bezpieczeństwa Uczymy się ratować w Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi.

Dotychczasowy system edukacji ratowniczej naszego społeczeństwa jest nieskuteczny przede wszystkim dlatego, że zbyt późno rozpoczyna się nauczanie pierwszej pomocy.
W szkole podstawowej uczniowie zapoznają się jedynie z elementami bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, natomiast przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa pojawia się  dopiero w szkole ponadpodstawowej.

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa oraz potrzebom naszych wychowanków postanowiliśmy opracować program edukacji dla bezpieczeństwa Uczymy się ratować (autorstwa pań: Magdaleny Stępień-Budki, Beaty Rusickiej, Małgorzaty Staciwy) skierowany do wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Wynika on z przeprowadzonej ewaluacji i modyfikacji innowacji pedagogicznej Bezpieczeństwo i ratownictwo medyczne, wdrażanej w naszej szkole od 2008 roku. Program jest także odpowiedzią na zmianę podstawy programowej z dnia 23 grudnia 2008 r.  

Program Uczymy się ratować kierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Zajęcia obowiązkowe prowadzone są w ramach 4 godzin tygodniowo przyznanych przez Wydział Edukacji UMŁ oraz 11 godzin w tygodniu przyznanych przez dyrektora szkoły. Realizacja programu zwiększa szansę dzieciom na rozwój ich zainteresowań, talentów i pasji oraz pozwala kształtować postawę gotowości i kompetencji w niesieniu pomocy, a także świadomości bezpiecznych zachowań.

Dodatkowo prowadzimy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych (w wymiarze 2 godzin tygodniowo, wynikających z realizacji czynności dodatkowych nauczycieli z art. 42 KN), szczególnie zainteresowanych tematyką udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

W ramach szeroko pojętej edukacji dla bezpieczeństwa, nasza szkoła nawiązała współpracę z instytucjami oraz służbami bezpieczeństwa: lekarzami, ratownikami medycznymi, policją, strażą graniczną, strażą pożarną, strażą miejską, studentami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Szkoły Policealnej nr 2 w Łodzi.

Od wielu lat na terenie szkoły organizujemy spotkania uczniów z przedstawicielami służb mundurowych, którzy poszerzają wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu bezpieczeństwa oraz ratownictwa medycznego. W  roku szkolnym 2009/10  przez pół roku studenci Szkoły Policealnej nr 2 w Łodzi – kierunek Ratownik Medyczny, prowadzili zajęcia w klasach I – VI z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Podczas zajęć uczniowie często zaskakiwali studentów swoją wiedzą i umiejętnościami. Wolontariusze PCK przy współpracy z UMŁ i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi zorganizowali szkolenie dla uczniów klas V-VI z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Funkcjonariuszka Straży Granicznej w Łodzi spotkała się z uczniami klas szóstych i wyjaśniła dzieciom zagrożenia płynące z handlu ludźmi. Funkcjonariusze Policji z KMP Łódź – Wydział do Spraw Nieletnich przeprowadzili pogadanki z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Tematyka spotkań dotyczyła odpowiedzialności prawnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa, bezpieczeństwa w sieci, na drodze, asertywności wobec obcych. Problematyka odpowiedzialności nieletnich wobec obowiązujących przepisów prawa była również poruszana w naszej szkole w czasie spotkań uczniów klas VI z funkcjonariuszkami straży miejskiej, ostatnio w lutym 2012 r.

Realizując treści zawarte w programie Uczymy się ratować duży nacisk kładziemy na profilaktykę prawidłowych postaw i zachowań naszych uczniów. Wielokrotnie podejmujemy tematykę z zakresu przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w zróżnicowanych sytuacjach: w domu, szkole, na spacerach i wycieczkach, podczas wypoczynku, zabaw w domu i na podwórku, w kontaktach z obcymi. Uświadamiamy uczniom, jakie niebezpieczeństwa mogą z nich wynikać. Zajęcia przygotowują uczniów do nabycia umiejętności samodzielnego unikania zagrożeń i mierzenia się z rzeczywistością, mają wzmocnić u uczniów poczucie ostrożności i czujności oraz wyczuwania oznak niebezpieczeństwa. Aby podkreślić wagę tej tematyki uczniowie uczestniczyli w wycieczce do KMP w Łodzi, w czasie której dowiedzieli się jak bezpiecznie poruszać się po ulicy i we właściwy sposób zachowywać się podczas nieinicjowanego kontaktu z obcym psem. Problematyka asertywnych zachowań dzieci wobec obcych jest cyklicznie poruszana w naszej szkole w czasie spotkań uczniów z funkcjonariuszami straży miejskiej. W ostatnim czasie takie zajęcia odbyły się w lutym 2012 r. i były skierowane do wszystkich uczniów klas I.

Program Bezpieczeństwo i ratownictwo medyczne realizowany w naszej szkole od 2008 roku, zainteresował redaktorów łódzkiej gazety Express Ilustrowany. Przeprowadzono dla nich lekcje Uczymy się ratować z udziałem uczniów klas pierwszych (2010, 2011r). Redaktorzy gazety wykonywali zdjęcia i przeprowadzali wywiady z dziećmi. Owocem tych spotkań były artykuły na temat naszej szkoły, która jako pierwsza w Łodzi wprowadziła obowiązkowo takie zajęcia. Dziećmi uczącymi się ratować ludzkie życie zainteresowały się również inne media. Zajęcia Bezpieczeństwo i ratownictwo medyczne oglądali redaktorzy: Telewizji Łódź, Teleexpressu, Radia Planeta, Radia RMF FM. Lekcje Uczymy się ratować zademonstrowano w klasach drugich i trzecich. Dzieci udzielały wywiadów i prezentowały swoje umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłego człowieka. W...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !