Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

C Z Y Z N A S Z T E S Ł O W N I K I?

Data dodania: 2012-04-12 19:57:55
Autor: Janusz Borejko

Przykładowe ćwiczenia słownikowe do lekcji j. polskiego w kl.VI szkoły podstawowej.

C Z Y   Z N A S Z   T E   S Ł O W N I K I ?

(przykładowe ćwiczenia słownikowe do lekcji j. polskiego w kl.VI szkoły podstawowej)

 

Zadanie: Na podstawie podanych haseł i ich wyjaśnień ustal, z jakiego. słownika pochodzą. Wykorzystaj słowniki książkowe, multimedialne i internetowe.

 

 

 

1.matematyka              ( „Słownik …………………………………………………..”)
zespół nauk posługujących się metodą dedukcyjną, zajmujących się głównie badaniem zbiorów liczb, punktów i innych elementów abstrakcyjnych
<łac. mathematica, z gr. mathēmatikē, od máthēma poznanie>

 

2.matematyka,               ( „…………………………………………………………...”) 

nauka zajmująca się pojęciami i obiektami abstrakcyjnymi i stosująca do ich badania dedukcję, czyli pewien sposób rozumowania. Początkowo (tzn. w okresie starożytności) przedmiotem badań m. były liczby i figury geometryczne, a m. była traktowana jako sposób opisu rzeczywistości. Wraz z upływem czasu pojęcia, którymi zajmowała się m., stawały się coraz bardziej abstrakcyjne. Obecnie m. dzieli się na szereg dziedzin (teorii matematycznych); podstawą teorii matematycznej są pojęcia pierwotne i aksjomaty, a treścią — twierdzenia opisujące własności pojęć pierwotnych i pojęć pochodnych (czyli pojęć utworzonych z pojęć pierwotnych).

 

 

3.matematyka -yce, -ykę     ( „Słownik ………………………………………………”) 

 

4.matematyka                  ( „Słownik ……………………………………………..”) 

 [wym. matematyka, pot. dopuszczalne matematyka, p. AKCENT] ż III 1. «nauka» 2. lm D. matematyk, pot. «lekcja w szkole dotycząca tej nauki»

 

5.matematyka                  ( „Słownik …………………………………………….”)

 ż III, CMs. ~yce 

1. blm

«zespół nauk posługujących się metodą dedukcyjną, zajmujących się głównie badaniem zbiorów liczb, punktów i innych elementów abstrakcyjnych; dawniej rozumiana jako nauka o liczbach i figurach geometrycznych»

 Matematyka elementarna «część matematyki obejmująca arytmetykę, geometrię elementarną i część algebry»

 Matematyka stosowana «badania matematyczne służące głównie rozwojowi innych nauk, np. fizyki, nauk technicznych»

 Matematyka wyższa «dział matematyki operujący pojęciem granicy; przeciwieństwo matematyki elementarnej»

2. blm

pot. «wydział uniwersytetu zajmujący się tym zespołem nauk»

3. blm

pot. «lekcja w szkole, mająca za przedmiot taką naukę»

4. lm D. ~yk

pot. «podręcznik z tej dziedziny nauki»

gr.

 

6.matematyka        ( „Słownik …………………………………………………..”)

rachunki, arytmetyka, algebra

 

7.super-               ( „Słownik ……………………………………………………..”)
pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: najwyższy stopień, najwyższa jakość czegoś, np. superarbiter, superego, supersoniczny
<łac. super nad>

 

 

 

8.super-                   ( „Słownik …………………………………………………….”)

«pierwszy człon wyrazów złożonych podkreślający najwyższy stopień (lub wykraczanie poza normę, poza zwykły stan), najwyższą jakość tego, co oznacza drugi człon złożenia, np. supernowoczesny, superfilm»

z łac.

 

9.super                 ( „Słownik …………………………………………………...”) 

wspaniale, cudownie, kapitalnie, rewelacyjnie, fenomenalnie, fantastycznie, doskonale, perfekcyjnie, idealnie…

 

10.super ndm             ( „Słownik ……………………………………………….….”)

 

11.super                       ( „Słownik ……………………………………………….….”)

1. pot. «nadzwyczajny, w najlepszym gatunku»: Koncert był super. Mówię ci, stary, dziewczyna super! ● Nadużywane. 2. pot. «nadzwyczajnie, wyjątkowo dobrze»: Czuję się super, normalnie odlotowo! ● Nadużywane. 3. pot. «wykrzyknik wyrażający zachwyt»: Paulinko, jak ci się podobał film? — Super, a najlepsze te dalmatyńczyki! Jak impreza? — Super, balanga do rana. No, jak te kasety? — Super, same hity! ● Nadużywane, zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży.

 

12.fajny                 ( „Słownik ……………………………………………….….”)
pot. pierwszorzędny, dobry, ładny, porządny
fein w dobrym gatunku>

 

13.fajny ~ni                 ( „Słownik ………………………………………………...”)

pot. «pierwszorzędny, dobry, ładny; porządny, do rzeczy»

Fajna dziewczyna.

Fajni chłopcy.

Fajne buty.

z niem.

 

14.fajny                       ( „Słownik ………………………………………….….”) 

uroczy, czarujący, słodki, przyjemny, ciekawy, błogi, rozkoszny, czuły, niebiański, upajający, ciepły…

 

15.faj∙ny; -ni; -niejszy      ( „Słownik …………………………………………….”)

 

16.fajny                            ( „Słownik …………………………………………….”)

m. os. fajni, st. w. fajniejszy pot. «taki, który się podoba, który jest oceniany dodatnio» ● Nadużywane. Np.: Fajna, lepiej: ładna, bluzka. Fajna, lepiej: sympatyczna, dziewczyna. Fajny, lepiej: interesujący, film. Fajna, lepiej: atrakcyjna, wycieczka.

 

17.kilo n ndm                      ( „Słownik ………………………………………..….”) 

pot. «skrócona forma wyrazu: kilogram» □ K. czegoś: Dwa kilo cukru. Pół kilo (nie: kila) soli. Z dwoma kilo (nie: kilami) cukru.

 

18.kilo                           ( „Słownik ………………………………………….”)
pot. forma skrócona wyrazu ( kilogram)
kilo, skr. zam. kilogramme>

 

 

19.kilo n ndm                       ( „Słownik ……………………………………..….”)

pot. «forma skrócona wyrazu kilogram»

Kupił kilo mięsa.

         Przybyło mu trzy kilo.

 

20.kilo ndm                          ( „Słownik ………………………………………..”)

 

 

C Z Y   Z N A   T S Z E   S Ł O W N I K I ?

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !