Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2012-02-25 13:51:43
Autor: Emilia Puchaska

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS

NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

EMILIA PUCHALSKA

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 1 W PISZU

 

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Przewidywana data ukończenia stażu: maj 2014r.

Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel mianowany

Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

 

 


 

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

 

L.p.

   ZADANIA ROZWOJOWE

                 FORMY REALIZACJI

  TERMIN

      DOWODY REALIZACJI

 

1.

 

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

 

• zapoznanie się z aktualnymi przepisami

   prawa oświatowego dotyczącymi awansu 

   zawodowego.

• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

• sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

 

• śledzenie zmian dokonywanych w Karcie  

   Nauczyciela.

• uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu.

• założenie teczki „Awans zawodowy”

 

 

sierpień/wrzesień   

        2011

 

01 IX 2011

wrzesień 2011

 

w okresie stażu

 

w okresie stażu

 

wrzesień 2011

 

notatki, sprawozdania

 

 

wniosek o rozpoczęcie stażu

plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły

 

 

 

teczka stażu zawodowego

 

2.

 

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

• gromadzenie dokumentacji

• praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego

• uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

 

cały okres stażu

cały okres stażu

 

czerwiec 2014

 

 

teczka „Awans zawodowy”

 

 

ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły

 

 

3.

 

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

 

• przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

 

czerwiec 2014

 

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

§ 8 ust. 1  pkt. 1

Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komputerowej

 

L.p.

ZADANIA ROZWOJOWE

FORMY  REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

 

 

1.

 

Doskonalenie warsztatu  i metod pracy pedagogicznej

 

 

 

•branie udziału w:

- warsztatach doskonalących z języka polskiego

- warsztatach metodycznych dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej

 

cały okres stażu

 

Zaświadczenia, certyfikaty

 potwierdzające uczestnictwo

 w odbytych szkoleniach

 metodycznych

 

 

 

2.

 

Samodzielne studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych

 

• lektura i analiza literatury fachowej w poszukiwaniu nowych metod aktywizujących do wykorzystania w pracy z uczniami

 

 

na bieżąco

 

 

3.

 

Stosowanie technologii komputerowej w doskonaleniu własnego warsztatu pracy

• wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji i uroczystości szkolnych

• przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami

• korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy

• wykorzystanie komputera do wykonywania dyplomów

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

Wykorzystane scenariusze uroczystości

 

Przykładowe pomoce

 

 

 

Przykładowe dyplomy

 

6.

 

Opracowanie materiałów                   z okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej

 

• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, korzystanie ze stron MEN

•dokumentacja awansu zawodowego

• wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu kształcenia, psychologii i pedagogiki

 

 

na bieżąco

 

cały okres stażu

 

 

 

Analizy, sprawozdania, wnioski

 

 

7.

 

Publikowanie w...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !