Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty

Data dodania: 2011-08-02 20:37:16
Autor: Monika Czech

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty Moniki Czech

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Monika Czech

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 
zatrudnionego na stanowisku nauczyciela języka angielskiego 
w Szkole Podstawowej w Rogach

1. Imię i nazwisko: Monika Czech

2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010

3. Czas trwania stażu: 9 miesięcy

4. Data zatwierdzenia planu: Wrzesień 2010

 

CEL GŁÓWNY STAŻU: 

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
  • Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
  • Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem uczniów.
  • Zdobycie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

 

PLAN DZIAŁANIA

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMINY

DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli – podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. ,rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Wrzesień

Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2010,

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

2.1. Rozmowa wstępna 
2.2. Określenie zasad współpracy

Wrzesień oraz na bieżąco

Przejrzyste zasady współpracy, harmonogram spotkań, kontrakt pomiędzy stażystą i opiekunem

3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.

3.1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. 
3.2. Publikacja planu w Internecie.

Wrzesień

Plan rozwoju zawodowego. 
Adres strony:

4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.

4.1. Dokonywanie wpisów w dziennikach lekcyjnych oraz samodzielne prowadzenie dziennika. 
4.2. Zapoznanie się z takimi dokumentami jak: 
 - Statut Szkoły 
 - Wewnątrzszkolny System Oceniania 
 - Prawa i obowiązki ucznia 
 - Regulamin dyżurów, wycieczek

- Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów, zastępstw

Wrzesień oraz na bieżąco

Zbiór dokumentów, zapisy w dziennikach, sporządzone notatki

5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.

5.1. Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących aktów prawnych.

Wrzesień

Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Notatki własne.

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

6.1. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp..

Na bieżąco

Dokumentacja stażysty

7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

7.1. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Maj 2011

Sprawozdanie z realizacji stażu

8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !