Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Autorski program edukacji europejskiej «Jedność w różnorodności»

Data dodania: 2011-06-26 10:15:22
Autor: Regina Kostrzewa

Program «Jedność w różnorodności» nie skupia się tylko na integracji europejskiej i jej historii. Jego głównym celem jest pokazanie różnorodności kulturowej Europy i zaciekawienie tym tematem młodego człowieka w taki sposób, by nie zachodziła potrzeba uczenia tolerancji, a poszanowanie odmienności innych było normalną postawą. Jednocześnie, poprzez pokazanie podobieństw i różnic, zwraca uwagę na nasze dziedzictwo i kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych.

 

Autorski program edukacji europejskiej „Jedność w różnorodności”

Kraków 2010

 

Spis treści

I. Wstęp.

II. Cele.

III. Rozkład materiału.

IV. Formy realizacji programu.

V. Metody ewaluacji

VI. Literatura.

 

1. Wstęp 

Edukacja europejska jest obecna w szkołach od kilku lat i jest ważnym elementem kształcenia także w naszej szkole.

W szkole działa od czterech lat Szkolny Klub Europejski Krakusek, którego jestem opiekunem. Doświadczenia w pracy z Klubem, przygotowywanie projektów Comeniusa i współpraca ze szkołami na platformie eTwinning skłoniły mnie do napisania autorskiego programu edukacji europejskiej – „Jedność w różnorodności”.

Mój program będzie realizowany na zajęciach Klubu w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Członkami klubu są uczniowie klas IV-VI, chociaż przy niektórych projektach brali udział także młodsi uczniowie i także w tym roku będziemy się starali zachęcić ich do współpracy.

Klub będzie kontynuował pracę w upowszechnianiu wiedzy o Unii Europejskiej, jej instytucjach, historii i kulturze. Nadal będziemy realizować projekty na platformie eTwinning, a te już zrealizowane pomogą w przybliżeniu tematyki unijnej kolejnym członkom. Będziemy także promować nasza szkołę i region poprzez prezentacje wysyłane do szkół partnerskich w Europie. Zajęcia w Klubie mają charakter interdyscyplinarny i mają przede wszystkim pobudzić ciekawość świata. Zachęcić do aktywnego poznawania innych ludzi i ich dziedzictwa kulturowego, ale także do zaprezentowania innym swojej historii i kultury. Celem mojego programu jest kształtowanie młodego Europejczyka, który będzie rozumiał dewizę Unii Europejskiej – „Jedność w różnorodności” i czynnie ją realizował.

II. Cele

Program „Jedność w różnorodności” nie skupia się tylko na integracji europejskiej i jej historii. Jego głównym celem jest pokazanie różnorodności kulturowej Europy i zaciekawienie tym tematem młodego człowieka w taki sposób, by nie  zachodziła  potrzeba uczenia tolerancji, a poszanowanie  odmienności innych było normalną postawą. Jednocześnie, poprzez pokazanie podobieństw i różnic, zwraca uwagę na nasze dziedzictwo i kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych.

Program ma być pierwszym etapem edukacji europejskiej. Jego celem jest kształtowanie świadomego i aktywnego młodego obywatela Europy Zdobyte umiejętności pozwolą na jej kontynuowanie w gimnazjum.

Cele szczegółowe:

 • Poznanie spuścizny kultury antycznej,
 • Poznanie wpływu cywilizacji starożytnych i kultury chrześcijańskiej na dzisiejsze państwa i społeczeństwa,
 • Poznanie wcześniejszych prób integracji Europy,
 • Poznanie genezy Unii Europejskiej,
 • Poznanie zasad integracji europejskiej,
 • Poznanie państw europejskich,
 • Poznanie polskie drogi do integracji i miejsca Polski w Europie,
 • Kształtowanie umiejętności szukania podobieństw między ludźmi i ich stylem życia.
 • Kształtowanie postaw otwartości i szacunku dla drugiego człowieka.
 • Zaszczepienie szacunku dla odmienności kulturowej,
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej,
 • Pobudzenie ciekawości i zachęcenie do poznawania obyczajów innych,
 • Stymulowanie kreatywności i aktywności obywatelskiej,
 • Kształcenie umiejętności poszukiwania informacji, korzystania z różnych źródeł i umiejętności analizy,
 • Kształtowanie umiejętności dyskusji i pracy w grupie,
 • Kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego posługiwania się Internetem (zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu),
 • Kształtowanie umiejętności prezentacji swoich poglądów, projektów i prac,
 • Poznanie praw dziecka i instytucji pomagających dzieciom,
 • Kształtowanie wrażliwości na problemy innych ludzi i narodów,
 • Kształtowanie postawy szacunku dla praw innych i ich przestrzegania, w tym prawa autorskiego i własności intelektualnej,
 • Kształtowanie postawy młodego Europejczyka, ceniącego własna kulturę i dziedzictwo, ale otwartego na kulturę innych. 

III. Rozkład materiału

Temat

Cele

Osiągnięcia uczniów

Termin realizacji

Uwagi

1.   Korzenie kultury europejskiej

Poznanie dziedzictwa starożytnej Grecji i Rzymu, kultury chrześcijańskiej,

Przedstawienie wcześniejszych pomysłów i prób zjednoczenia Europy.

Zna dorobek kulturowy starożytnych cywilizacji.

Rozumie wpływ chrześcijaństwa na naszą kulturę.

Umie wskazać na mapie zarys granic Cesarstwa Rzymskiego i Cesarstwa Niemieckiego.

Rozumie rolę Ottona III w historii Europy.

IX

 

2.   Historia integracji europejskiej

Poznanie genezy Unii Europejskiej,

Poznanie kolejnych etapów rozszerzania się Unii

Rozumie czym był plan Marshalla.

Zna poszczególne etapy powstawania Unii

(traktat paryski, rzymskie, w Maastricht)

Zna państwa założycielskie.

Zna państwa i daty ich przystąpienia do Unii.

 

IX

PP

3. Europejski Dzień Języków

Poznanie idei Dnia Języków

Wie kiedy jest obchodzony Dzień Języków.

Wie jakie są języki urzędowe Unii.

Rozumie pojęcie język urzędowy, języki romańskie.

Potrafi odróżnić alfabety i wybrać odpowiadający mu język na stronie europa.eu

Rozumie potrzebę uczenia się języków obcych.

IX

 

P

4. Najważniejsze instytucje Unii

Poznanie najważniejszych instytucji i zakresu ich działalności.

Prezydent Unii i idea konstytucji unijnej.

Umie wymienić instytucje unijne i ich siedziby.

Wie jak funkcjonują te instytucje.

Rozumie różnice między Radą Europejską, Radą Unii Europejskiej a Radą Europy.

Rozumie ideę konstytucji unijnej.

Umie poruszać się po oficjalnych stronach instytucji unijnych.

IX

P

5. Symbole Unii

Poznanie hymnu, flagi i symboli graficznych UE.

 

Zna hymn i jego twórców.

Wie jak wygląda flaga Unii.

Wie jakiego koloru jest paszport.

Rozumie znaczenie symboli.

X

P

6. Euro-wspólna
waluta

Poznanie waluty UE, różnic  w grafice banknotów i monet

Rozumie pojęcie „waluta”.

Wie czym było ecu.

Zna państwa należące do unii monetarnej.

Wie jak wygląda rewers i awers euro.

Rozumie pojęcie kurs walut i umie przeliczyć złoty w stosunku do euro.

 

X

P

7. Ojcowie zjednoczonej Europy

Poznanie postaci najbardziej zasłużonych dla UE.

Wie kim byli: Robert Schuman, Alicide de Gasperi, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Winston Churchill, Paul-Henri Spaak i Charles de Gaulle.

X

 

8. Kraje Beneluxu

Poznanie Belgii, Holandii i Luksemburga.

Poznanie związków łączących te państwa.

Poznanie ustrojów politycznych, stolic i ciekawostek.

Potrafi pokazać państwa i stolice na mapie.

Rozumie jakie związki je łączą.

Potrafi opowiedzieć o ustrojach politycznych.

Umie wymienić rzeczy charakterystyczne dla tych państw.

X

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !