Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Właściwości chromu i jego związków - konspekt lekcji

Data dodania: 2011-05-30 13:11:42
Autor: Dorota Januszewska

Właściwości chromu i jego związków to konspekt lekcji (2 godziny) dla klasy biologiczno-chemicznej

Dorota Januszewska

Nauczyciel chemii

Liceum Ogólnokształcące klasa biologiczo-chemiczna

Temat : Właściwości chromu i jego związków (2 godziny)

Cele lekcji:

Uczeń:

 •  Zna właściwości fizyczne chromu
 • Wie, że jest to pierwiastek śladowy, niezbędny do życia roślin i zwierząt
 • Wie, że silnie toksyczne są związki chromu (IV)
 • Zna barwy wybranych związków chromu
 • Uzasadni amfoteryczność wodorotlenku chromu
 • Wymieni właściwości związków chromu (VI), chromu (III), chromu (II) i krótko je uzasadni
 • Zidentyfikuje na podstawie barwy związek chromu i określi stopień utlenienia chromu w tym związku
 • Uzupełni współczynniki w reakcjach redoks metodą bilansu elektronowego, wskaże utleniacz i reduktor
 • Poprawnie posługuje się pojęciami i słownictwem chemicznym
 • Przewiduje produkty reakcji utleniania i reakcji redukcji związków chromu
 • Dokona analizy wyników doświadczeń i na ich podstawie sformułuje wnioski

Środki dydaktyczne: układ okresowy pierwiastków, tablica multimedialna, komputer, rzutnik multimedialny odczynniki

PLAN LEKCJI:

I.  Część wstępna:

a) organizacyjno – porządkowa,

b) przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji:

- jakie reakcje nazywamy reakcjami utleniania i redukcji?

-  zdefiniować pojęcie utleniacza i reduktora,

- co to jest stopień utlenienia?

- jak zmieniają się właściwości utleniające manganianu (VII) potasu w zależności od pH środowiska reakcji? 

II. Część właściwa:

A. Sformułowanie tematu lekcji

Temat: Właściwości chromu i jego związków

B. Wprowadzenie do tematu.

- występowanie i wykorzystanie chrom

- chrom w organizmie człowieka

- rakotwórczość związków chromu

- określić położenie chromu w układzie okresowym

-  zapisać jego konfigurację elektronową

- właściwości fizyczne chromu

C. Realizacja tematu. 

Wykorzystanie prezentacji multimedialnej do zapoznania z właściwościami  chemicznymi chromu i jego związków

a) charakter chemiczny tlenków: reakcje , właściwości

- zadanie 1

Zadanie 8/2010 matura próbna  5pkt

Zaprojektuj doświadczenie, które umożliwi określenie charakteru chemicznego (kwasowego, zasadowego lub amfoterycznego) tlenku chromu(III).

 • Zaproponuj odczynniki, których użyjesz podczas przeprowadzania...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !