Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

W warzywnym koszyku-warzywnik. Utrwalenie pisowni wyrazów z «ó», «u», «rz» i «ż».

Data dodania: 2011-04-06 14:23:54
Autor: Kowalczyk Justyna

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV-V-VI Szkoły Podstawowej Specjalnej

Temat : W warzywnym koszyku-warzywnik. Utrwalenie pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz” i „ż”.

Czas realizacji: 45 minut

Cele:

Ogólny:

 • Utrwalenie zasad pisowni z trudnością ortograficzną.
 • Nazywanie warzyw.

Operacyjny:

Uczeń zna:

 • zasady pisowni wyrazów z  „u”, „ó”, „rz” i „ż”
 • nazwy warzyw i przypraw;

Uczeń umie:

 • wykorzystać informację z usłyszanego tekstu;
 • dobrać  nazwy do eksponowanych rekwizytów;
 • nazwać części mowy i odpowiedzieć na jakie pytanie odpowiada ;
 • wyjaśnić zasadę pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną;
 • prawidłowo zapisać wyraz z trudnością ortograficzną;
 • korzystać ze słownika,
 • zredagować krótki przepis na kanapkę;
 • uzupełniać diagramy, krzyżówkę itp.;
 • korzystać z wiadomości zdobytych na lekcji przyrody. 

Uczeń rozumie:

 • konieczność stosowania zasad ortograficznych podczas pisania;
 • konieczność dbania o poprawność ortograficzną i językową wypowiedzi pisemnej;
 • konieczność współpracy z rówieśnikami – praca w grupach.

Forma nauczania: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Metody: słowna, oglądowa, poszukująca.

Środki dydaktyczne:

 • elementy gotowe: biały brystol z krzyżówką,
 • rekwizyty: warzywa, kosz, przyprawy,
 • karteczki z zadaniami dydaktycznymi;
 • tekst wiersza pt. „Na straganie”
 • kolorowa kreda;
 • słownik języka polskiego,
 • przepis kulinarny

Tok lekcji

 I. Część wstępna.

 1. Powitanie uczniów. 
 2. Sprawdzenie listy obecności. 

II. Wprowadzenie do tematu.

N. głośno odczytuje wiersz pt. „Na straganie” J.Brzechwy.

N. inicjuje rozmowę nt. wiersza. Mówi uczniom, że przeczytany wiersz będzie im pomocny również przy wykonywaniu zadania, w dalszej części lekcji.

N. prosi chętnych uczniów, aby podeszli do biurka.

U. z zakrytymi oczami wyciąga z koszyka dowolną rzecz, kierując się zmysłami próbują odgadnąć –co to jest?

U. kolejno zapisują na tablicy słowa – nazwy rzeczy wylosowanych, próbują formułować zasady ortograficzne do zapisanych wyrazów –części mowy.

N. prosi uczniów o małych możliwościach o przesylabizowanie wyrazów, przeliczenie sylab i liter w wyrazach, a następnie odczytanie całościowe.

N. sygnalizuje, że nazwy wylosowanych eksponatów pomogą...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !