Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Co wiesz o Układzoe Słonecznym?

Data dodania: 2011-02-16 14:53:18
Autor: Sławomir Makowiec

Projekt: Co wiesz o Układzie Słonecznym?

I. Założenia i cele projektu:

Nauczanie fizyki winno odbywać się poprzez kształcenie wielostronne. Uczeń powinien być wszechstronnie aktywizowany oraz przygotowany do samodzielnego dążenia do poznania prawdy naukowej. Dzięki stosowaniu różnych metod nauczania, nauczyciel może kierować rozwojem ucznia. Powinien jednak pamiętać, że metody powinny być dobrane dla każdej klasy czy grupy uczniów tak, aby przynosiły pozytywne efekty. Jedną z ciekawszych metod jest metoda projektów. Jest to metoda, która rozbudza u ucznia aktywność intelektualną, rozwija umiejętność pracy w grupie, chęć poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z rożnych źródeł.

Prezentowany projekt można przeprowadzić na kółku fizycznym w gimnazjum lub na lekcjach fizyki.

Może on pomóc odpowiedzieć na pytania:

- Czy poprzez aktywny udział w realizacji projektu uczniowie zdobędą wiedzę na temat Układu Słonecznego, jego składników oraz metod obserwacyjnych i stosowanych narzędzi do obserwacji?

- Czy przeprowadzenie projektu spowoduje u ucznia chęć dalszego pogłębiania wiedzy poza zakres projektu?

- Czy uczniowie potrafią efektywnie korzystać z różnych źródeł wiedzy?

- Czy potrafią współpracować w grupie i dostrzec pozytywne efekty tej współpracy?

II. Organizacja realizacji projektu

Projekt można przeprowadzić w trakcie pięciu spotkań. Może przebiegać w pięciu fazach: inicjatywa, dyskusja nad pomysłem tematu projektu, ustalenie zakresu działania, efektywne opracowanie projektu oraz zakończenie projektu.

Spotkanie pierwsze:

- nauczyciel porusza ogólnikowo temat projektu, zaciekawia nim uczniów, proponuje jego realizację,

- dokonuje podziału klasy na grupy lub przydziela tematy indywidualnie uczniom na kółku fizycznym,

- ustala zakres działania dla poszczególnych grup, osób  na czas trwania projektu.

Spotkanie drugie:

- uczniowie przygotowują gazetki,

- opracowują plany wystąpień (referatów) na podstawie przygotowanych w domu materiałów,

- przygotowują pomoce użyteczne podczas wystąpień (foliogramy, plansze, itp.).

Spotkanie trzecie i czwarte:

- uczniowie omawiają przygotowane gazetki,

- przedstawiciele grup wygłaszają referaty,

- prowadzone są dyskusje na tematy związane z tematyką wystąpień.

Spotkanie piąte:

- na ostatnim spotkaniu można przeprowadzić również konkurs wiedzy dotyczącej tematyki projektu. Można zaproponować uczniom, aby sami przygotowali pytania dla przeciwników,

- nauczyciel podsumowuje projekt.

III. Podział na grupy z przydziałem tematów i zagadnień do opracowania.

Tematy do realizacji:

Grupa pierwsza – temat: Trochę historii na fizyce.

- system świata wg Arystotelesa,

- Ptolemeusz i jego poglądy na ruch planet,

- model Wszechświata Mikołaja Kopernika,

- wkład Galileusza i Keplera w rozwój astronomii,

- czy Newton miał coś wspólnego z...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !