Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Test sprawdzający wiadomości z lektury Ewangelii według Św. Łukasza

Data dodania: 2010-05-22 12:04:55
Autor: Paweł Malinowski

Test z wiadomości (lektury) Ewangelii wg św. Łukasza Klasa I Liceum.

TEST SPRAWDZAJĄCY WIADOMOŚCI

Z LEKTURY EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA

1. Komu w przedmowie św. Łukasz Ewangelista dedykuje swoją wersję Ewangelii i postanawia dokładnie zbadać wszystko od pierwszych chwil i opisać po kolei, aby „ ...dostojny (N...) mógł przekonać się o całkowitej pewności nauk, których mu udzielono”? (por. Łk 1, 3-4.)

 1. Jairowi
 2. Herodowi
 3. Św. Pawłowi Apostołowi
 4. Teofilowi
 5. Nikodemowi

2. W jakim czasie „posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.”? (Łk 1, 26-27).

 1. dziewięć miesięcy przed narodzeniem Chrystusa
 2. w kwietniu
 3. na wiosnę
 4. w szóstym miesiącu
 5. a skąd ja mam to wiedzieć?

3. Maryja będąc w stanie błogosławionym, wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta położonego w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta  usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się Dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. (por Łk 1, 39-43). Wydała ona okrzyk i powiedziała:

 1. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej...
 2. Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go i moc zbawczą nam wzbudził, w domu sługi swego Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.
 3. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skąd, że mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
 4. O Maryjo, Matko Najwyższego  dobrze żeś mnie nawiedziła, albowiem ja już stara potrzebowałam pomocy Twojej.

4. Spis ludności w całym państwie, tuż przed narodzinami Jezusa Chrystusa zarządził (Zob. Łk 2, 1):

 1. Kwiryniusz – wielkorządca Syrii
 2. Cezar August
 3. Klaudiusz
 4. Pliniusz Młodszy

5. W Izraelu dziecku nadawano imię w czasie obrzezania. Jezusowi nadano imię (por. Łk 2, 21):

 1. w ósmym dniu
 2. w siódmym dniu
 3. po miesiącu
 4. nie obrzezano Pana Jezusa

6. „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2, 34). Proroctwo to o Panu Jezusie wygłosił(a):

 1. Prorokini Anna
 2. Symeon
 3. Prorok Izajasz
 4. Prorok Jeremiasz

7. Dwunastoletni Jezus zwyczajem świątecznym razem z Rodzicami udał się na święta Paschy do Jerozolimy. Podczas powrotu Jezus został w Jerozolimie, czego nie zauważyli Jego Rodzice; przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników uszli dzień drogi, szukali Go wśród krewnych i znajomych ale Go nie znaleźli – wrócili do Jerozolimy. Po ilu dniach Go odnaleźli ?– Siedział w świątyni między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. (Zob. 2, 41-46).

 1. po dwóch dniach
 2. po trzech dniach
 3. po czterech dniach
 4. po tygodniu
 5. po miesiącu

8. „Powiadam wam: tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu” (zob. Łk 7, 9). W tych słowach Pan Jezus chwali wiarę:

 1. celnika Lewiego
 2. setnika z Kafarmaum
 3. Jana Chrzciciela
 4. Twojego księdza proboszcza

9. Pan Jezus przebywając czterdzieści dni na pustyni był kuszony przez szatana (zob. Łk 4, 1-13):

 1. jeden raz
 2. dwa razy
 3. trzy razy
 4. siedem razy
 5. siedemdziesiąt siedem razy

10. Przypowieść o siewcy (Łk 8, 4-15) opowiada o:

 1. Apostołach
 2. Biskupach
 3. Słowie Bożym
 4. Rolnikach
 5. Siewniku

11. Pan Jezus wypędził złego ducha z opętanego człowieka, którego spotkał w krainie Gergezeńczyków.  Ów opętany człowiek nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobach. Jezus zapytał złego...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !