Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Gminne Zawody Szkoł Wiejskich — Dzień Dziecka na sportowo

Data dodania: 2010-04-13 22:29:08
Autor: Joanna Ścisłowska

Gminne Zawody, które zorganizowałam z okazji Dnia Dziecka okazały się bardzo ciekawą i niezwykle atrakcyjną formą spędzania czasu w atmosferze zabawy i radości. Mam nadzieję, iż publikacja opracowanego programu zawodów, zainspiruje innych nauczycieli do organizowania podobnych imprez sportowych dla swoich podopiecznych oraz ułatwi ich realizację.

Program zawodów napisałam z myślą o uczniach których uczę oraz o lokalnym środowisku. Postanowiłam opracować program, którego celem będzie:

 • aktywacja i integracja środowiska lokalnego– stworzenie możliwości uczestnictwa dzieci szkół wiejskich w zawodach a tym samym sprawdzenia poziomu własnej sprawności i umiejętności ruchowych
 • konsolidacja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz wspólnego dobra 
 • profilaktyka antyalkoholowa i antynikotynowa– popularyzowanie gier i zabaw ruchowych, promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu a tym samym zmniejszenie ryzyka kontaktu dzieci ze środkami psychoaktywnymi, kształtowanie zdrowego stylu życia bez potrzeby stosowania używek
 • rozwój twórczego potencjału dzieci w warunkach zabawy
 • włączenie w uczestnictwo możliwie jak największej ilości dzieci poprzez rozpiętość, różnorodność proponowanych konkursów, konkurencji.
 • kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego opartego na wzajemnym zaufaniu, życzliwości, pomocy, poszanowaniu współpartnera i rywala, 
 • wdrażanie do uczciwej rywalizacji, przestrzegania zasad«fair play»
 • wytworzenie w świadomości ucznia obrazu prawidłowej postawy sportowca i kibica
 • dynamizowanie procesu dydaktycznego poprzez stworzenie możliwości sprawdzenia własnych umiejętności w walce.

GMINNE ZAWODY SZKÓŁ WIEJSKICH

ORGANIZATOR

 • Szkoła Podstawowa w Machlinach 

(mgr Joanna Ścisłowska – nauczyciel wychowania fizycznego)

ORGANIZACJE MOGĄCE WSPOMÓC REALIZACJĘ PROJEKTU

 • Rada Rodziców SP w Machlinach, w Broczynie, w Kluczenie
 • Sołectwo Machliny, Broczyno, Kluczewo
 • OSP w Machlinach
 • Urząd Miasta i Gminy w Czaplinku
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 • Szkolny Związek Sportowy 
 • Policja  

DIAGNOZA

Na podstawie rozmów przeprowadzonych z uczniami, rodzicami, nauczycielami szkół wiejskich oraz z własnych obserwacji wnioskuję:  

 • istnieje potrzeba umożliwienia konfrontacji poziomu sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych z innymi szkołami
 • brak integracji środowiska wiejskiego, szkół wiejskich
 • istnieje duże zainteresowanie wśród dzieci i ogromna chęć uczestnictwa w tego typu imprezach

CELE OGÓLNE

 • aktywacja i integracja środowiska lokalnego – stworzenie możliwości uczestnictwa dzieci szkół wiejskich w zawodach a tym samym sprawdzenia poziomu własnej sprawności i umiejętności ruchowych
 • konsolidacja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz wspólnego dobra
 • profilaktyka antyalkoholowa i antynikotynowa – popularyzowanie gier i zabaw ruchowych, promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu a tym samym zmniejszenie ryzyka kontaktu dzieci ze środkami psychoaktywnymi, kształtowanie zdrowego stylu życia bez potrzeby stosowania używek
 • rozwój twórczego potencjału dzieci w warunkach zabawy
 • włączenie w uczestnictwo możliwie jak największej ilości dzieci poprzez rozpiętość, różnorodność proponowanych konkursów, konkurencji.
 • kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego opartego na wzajemnym zaufaniu, życzliwości, pomocy, poszanowaniu współpartnera i rywala,
 • wdrażanie do uczciwej rywalizacji, przestrzegania zasad „fair play”
 • wytworzenie w świadomości ucznia obrazu prawidłowej postawy sportowca i kibica
 • dynamizowanie procesu dydaktycznego poprzez stworzenie możliwości sprawdzenia własnych umiejętności w walce

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

 • 1 czerwca - Szkoła Podstawowa w Machlinach

UCZESTNICY ZAWODÓW

 • uczniowie Szkoły Podstawowej w Machlinach 
 • uczniowie Szkoły Podstawowej w Broczynie  
 • uczniowie Szkoły Podstawowej w Kluczewie 

FORMY REALIZACJI

 • konkursy sprawności:

                                          - grupowe

                                          - indywidualne

 • konkurs wiedzy prewencyjnej

                                          - Quiz

                                          - konkurs rysunkowy  „Stop nałogom”

PRZEWIDZIANE NAGRODY

 1. Puchary za ogólną klasyfikację
 2. Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.
 3. Dyplomy
 4. Napoje i słodycze dla wszystkich dzieci.

REALIZATORZY

Osoba sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem imprezy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Machlinach

Osoba koordynująca przebieg imprezy:

Joanna Ścisłowska – nauczyciel wychowania fizycznego SP w Machlinach

Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie sekretariatu:

Joanna Ścisłowska

Prowadzenie zajęć:

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Machlinach

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kluczewie

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Broczynie

REGULAMIN MISTRZOSTW

 1. W zawodach biorą udział tylko uczniowie szkół wiejskich gminy Czaplinek.
 2. Zawody prowadzone są w porozumieniu z dyrektorami szkół uczestniczących w zawodach.
 3. Konkurencje i szczegółowe regulaminy opracowuje organizator zawodów
 4. Za bezpieczne i sprawne przeprowadzenie poszczególnych konkurencji odpowiadają nauczyciele prowadzący daną konkurencję.
 5. Po skończonych konkurencjach nauczyciele prowadzący przedstawiają krótkie sprawozdanie.
 6. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwa organizator.

PRZEBIEG MISTRZOSTW

 • Powitanie i uroczyste rozpoczęcie Gminnych Mistrzostw Szkół Wiejskich (prezentacja, przygotowanych haseł, okrzyków przedstawiających daną szkołę)
 • Mecz piłki nożnej – chłopcy kl. IV – VI (2 x 10 min )
 • Cztery ognie usportowione – dziewczęta kl. IV – VI (2 x 10 min)
 • Gry i zabawy ruchowe kl. I – III – 10 konkurencji
 • Trójbój lekkoatletyczny kl. IV– VI

- bieg - 60 m

- skok w dal

- rzut piłeczką palantową

 • Sztafeta 6 x 150m kl. I – VI
 • Przeciąganie liny (drużyny 8 – mio osobowe)
 • Konkurs wiedzy prewencyjnej

- Quiz (zagadnienia konkursowe dotyczące profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej zostaną przesłane do szkół wraz ze szczegółowymi regulaminami poszczególnych konkurencji)

- konkurs plastyczny „Stop nałogom”

 • Poczęstunek przygotowany przez RR (napoje, słodycze, kiełbaski z grilla)
 • Podsumowanie i zakończenie mistrzostw - (wręczenie dyplomów pucharów, nagród). 

Szczegółowe regulaminy poszczególnych konkurencji i konkursów (załącznik nr 1)

 

załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWE REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI

Piłka nożna

1. Uczestnictwo

W skład drużyny wchodzą uczniowie jednej szkoły podstawowej wieku 10-13 lat. Drużyna liczy 8-9 zawodników.

2. Sposób przeprowadzenia zawodów

Zespół grający składa się z 6 zawodników w polu plus bramkarz.

Czas gry 2 x10 min. z 2 -u minutową przerwą.

3. Punktacja

Zwycięzca spotkania otrzymuje 2 pkt, remis 1pkt, przegrywający 0 pkt.

O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów.

Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:

a) wynik bezpośredniego spotkania

b) lepsza różnica bramek

c) większa liczba zdobytych bramek

d) rzuty karne – po meczu zakończonym wynikiem remisowym – będą one decydowały o zajętym miejscu

Cztery ognie usportowione

1. Uczestnicy

W skład drużyny wchodzą uczniowie jednej szkoły podstawowej wieku 10-13 lat. Drużyna liczy 8-9 zawodników.

2. Sposób przeprowadzenia zawodów

Zespół grający składa się z 7 zawodników.

Czas gry 2 x10 min. z 2-u minutową przerwą.

3. Punktacja

Zwycięzca spotkania otrzymuje 2 pkt, remis 1pkt, przegrywający 0 pkt.

O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów.

Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:

e) większa liczba zdobytych zbić przez daną drużynę

Trójbój

1. Uczestnicy

W  zawodach startują zespoły szkolne dziewcząt i chłopców w wieku 11 – 12 lat, zespół składa się z 4 zawodników (2 –chłopców, 2 –dziewcząt).

2. Program zawodów 

- bieg 60m

- skok w dal

- rzut piłeczką palantową

3. Sposób prowadzenia zawodów                                   

Każdy zawodnik startuje we wszystkich konkurencjach objętych programem trójboju. Wyniki uzyskane przez zawodników są przeliczane na punkty w/g tabel. Suma punktów uzyskanych przez trzech zawodników daje wynik zespołu.

Gry i zabawy ruchowe

1. Uczestnicy

W zawodach startują zespoły szkolne dziewcząt i chłopców w wieku 7– 10 lat (kl. I - III), zespół składa się z 12 zawodników (6 –chłopców, 6 –dziewcząt) dwóch chłopców i dwie dziewczynki z jednej klasy.

2. Opis POSZCZEGÓLNYCH konkurencji


Lp.

Nazwa

konkurencji

Opis

Przybory i ustawienie

1

SZTAFETA

 PISANA

 

Bieg po prostej do pachołka z piłeczką niesioną na rakiecie tenisowej. Za pachołkiem każdy kolejny zawodnik wpisuje jedną literę wylosowanego wcześniej wyrazu, następnie obiega pachołek i jak najszybciej wraca do swojej drużyny. W drodze powrotnej zawodnik biegnie trzymając piłeczkę i rakietkę w dowolny sposób.

 Kolejny zawodnik startuje, gdy jego poprzednik minie linię startu i przekaże rakietkę z piłeczką. Zadanie uznajemy za wykonane wówczas, gdy cała drużyna po wykonaniu biegu zajmie pozycję siadu skrzyżnego w rzędzie i podniesie w górę rękę.

 

 

3 karteczki z 12-sto literowym wyrazem

3 pachołki wysokie

3 dłudopisy

3 kartki z  bloku

3piłeczk

i 3 raktetki tenisowe

USTAWIENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

SZTAFETA

WAHADŁOWA ZE

SKAKANKAMI

 

Pierwszy zawodnik drużyny wykonuje przeskoki przez skakankę krokiem biegowym do pachołka, zostawia skakankę za pachołkiem, obiega pachołek i jak najszybciej wraca do swojej drużyny.

  Kolejny zawodnik startuje, gdy jego poprzednik minie linię startu i biegnie po pozostawioną za pachołkiem...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !