Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Agresja — w nas i wokół nas — nie muszę być bezradny!

Data dodania: 2010-04-08 09:39:23
Autor: Anna Ziółek

Scenariusz lekcji otwartej przeprowadzonej w ramach godziny wychowawczej w klasie I liceum

 

Temat: Agresja – w nas i wokół nas – nie muszę być bezradny!

Cel ogólny – kształtowanie u uczniów postaw zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych i propagujących zachowania sprzyjające rozwijaniu pozytywnych relacji koleżeńskich. Wyrabianie umiejętności radzenia sobie z przejawami agresji.

Cele pośrednie- po zajęciach uczniowie będą:

 1. Dokonywali prób zreflektowania się przed aktami agresji.
 2. Wskażą zachowania budzące agresję.
 3. W pewnym stopniu powstrzymają się przed agresją.

Cele szczegółowe- każdy uczeń będzie wiedział i rozumiał, że:

 1. Agresja jest zachowaniem mającym na celu wyrządzenie szkody lub przykrości.
 2. Nie jest agresją energiczne zajadłe nawet, skuteczne działanie (np. piłkarzy podczas meczu), którego celem nie jest spowodowanie cierpienia czy krzywdy.
 3. Brak jest dowodów na to, że agresja ma charakter instynktowny, czyli wrodzony, chociaż nie można tego wykluczyć.
 4. Kto czyni krzywdę drugiemu, szuka następnie nie prawdziwego uzasadnienia swego okrucieństwa.
 5. Oglądanie aktów agresji zawsze powoduje jej wzrost u oglądających (przemoc rodzi przemoc).
 6. Agresję może spowodować każda nieprzyjemna, przykra sytuacja.

Metody: dyskusja, pogadanka, „burza mózgów”.

Formy pracy: praca indywidualna i partnerska.

Środki dydaktyczne: kolorowe kartki, flamastry, gumowa piłeczka.

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna:

 1. Wejście do klasy, przywitanie się uczniami.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Podanie uczniom tematu lekcji.
 4. Uświadomienie uczniom celu lekcji.

II. Część główna:

 1. Nauczyciel prosi uczniów o podanie skojarzeń do słowa „agresja”...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !