Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Potyczki historyczne

Data dodania: 2010-03-12 17:05:22
Autor: Agnieszka Gościńska

Konkurs historyczny z historii Polski okresu XVII w. dla klas drugich technikum. Wesoła i ciekawa zabawa.

REGULAMIN KONKURSU:

1. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klasy II technikum ekonomicznego i klasy II technikum żywienia.

2. Klasy typują po dwóch swoich przedstawicieli, którzy będą ich reprezentować i odpowiadać z zakresu historii Polski w XVII w.

3. Pytania historyczne dotyczyć będą umiejętności korzystania z wiedzy własnej oraz pracy ze źródłem pisanym i ikonograficznym.

4. Przedstwaiciele klas otrzymają zadania w zamkniętych kopertach po uprzednim losowaniu.

5. Pozostali uczniowie klas stanowić będą widownię (chętnie widziany doping i odpowiednie przebranie) oraz będą mieli do wykonania zadania przygotowane przez prowadzącego, które także będą punktowane.

6. Wszystkie punkty będą sumowane (punkty zebrane przez przedstawicieli + punkty zebrane przez kibiców)i stanowić będą o wygranej lub przegranej kasy. 

7. Przebieg konkursu koordynuje nauczyciel historii.

8. Poczynania uczniów będą oceniane przez jury w składzie: przedstawiciel kierownictwa szkoły, drugi nauczyciel przedmiotu, przedstawiciel SU).

KONSPEKT KONKURSU:

I. Temat konkursu

Potyczki historyczne.

II. Założenia metodyczne:

1. Cele:

- poszerzenie wiadomości na temat historii Polski w XVII w.,

- wykorzystywanie informacji zawartych w źródłach

  historycznych,

- umiejętność współpracy w zespole,

- umiejętność publicznego udzielania odpowiedzi,

- wykorzystywanie zdolności plastycznych i sportowych,

- lepsze zintegrowanie i poznanie się klas,

2. Materiały potrzebne do realizacji:

- cztery duże arkusze papieru,

- kredki, mazaki, taśma klejąca dwustronna,

- tarcza z rzutkami,

- telewizor z magnetowidem,

- kasety video z filmami:"Potop", "Ogniem i mieczem",

- koperty z przygotowanymi pytaniami.

III. Przebieg konkursu:

Część wprowadzająca:

Czynności prowadzącego

i uczniów

Materiały potrzebne do realizacji

Wskazówki

Cele

Uwagi

1. Nauczyciel sprawdza listę uczniów, podaje cele konkursu i przedstawia zasady pracy.

2. Uczniowie przygotowują salę (dwa stoliki dla przedstawicieli klas, stolik dla jury, krzesełka dla widowni, uczniowie wieszają dekorację, którą przygotowali, arkusze papieru do zapisywania punktacji - każda z klas ma inny arkusz).

3. Nauczyciel wybiera po jednej osobie z klas do zapisywania i liczenia punktów.

- dwa arkusze papieru, taśma klejąca, ławki, krzesełka,

- nauczyciel koordynuje pracę uczniów,

- uczniowie zajmują swoje miejsca,

- praca w grupie,

 

przygotowanie sali potrwa ok. 45 min,

 

Część realizacyjna:

Czynności prowadzącego i uczniów

Materiały potrzebne do realizacji

Wskazówki

Cele

Uwagi

1. Nauczyciel wita wszystkich zebranych.

2. Nauczyciel prosi o rzut monetą celem wylosowania koperty, wygrywa orzeł i ta grupa pierwsza losuje kopertę.

 

3. Po wylosowaniu kopert przedstawiciele klas przygotowują odpowiedzi na pytania. W tym czasie nauczyciel rozdaje klasom kredki i papier i prosi o narysowanie herbu swojej klasy.

 

4. Prezentowanie odpowiedzi na pytania przez przedstawicieli klas, prezentacja herbów i przyznawanie punktów (punktacja od 1 do 3).

 

5. Nauczyciel prosi o wyznaczenie po jednym zawodniku z widowni. Zadaniem zawodników będzie trafienie rzutkami do tarczy. Jury przyznaje punkty max. 3.

 

6. Przedstawiciele klas odpowiadają na pyt. związane z fragm. filmu zaprezentowanym przez nauczyciela.

 

- moneta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- koperty z pytaniami,

- papier, kredki,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tarcza z rzutkami,

 

 

 

 

 

 

 

 

- kasety video z filmami,

przygotować monetę i koperty,

- wyznaczone osoby staja przy arkuszach do zapisywania punktacji,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nauczyciel kontroluje zapisywaną punktację,

- zachęca do dopingu,

- panuje nad dyscypliną,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ćw. pracy ze źródłem,

-wykorzystywanie wiedzy o herbach,

-wykorzystywanie zdolności plastycznych,

 

 

 

 

 

 

- ćw. umiejętności wypowiedzi publicznej,

- ćw. umiejętności prezentacji swojej pracy,

 

 

- ćw. umiejętności sportowych,

 

 

 

 

 

 

 

- porównywanie wiedzy historycznej z fragm. filmu,

- 5 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 mim

 

Część podsumowująca:

Czynności prowadzącego i uczniów

Materiały ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !