Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Drama na lekcjach języka polskiego

Data dodania: 2010-01-31 22:18:31
Autor: Urszula Białobrzeska

«Zemsta» Aleksandra Fredry nie jest najchętniej czytana w gimnazjum. Co zrobić, aby zachęcić uczniów do jej poznania? Tu zawsze skutkuje drama! Drama to metoda, która pozwala wyzwolić w uczniu aktywność. Można ją stosować na różnych przedmiotach, ale na lekcjach języka polskiego w szczególności. Chciałabym przedstawić w tym artykule, co to jest drama i jak prowadzę lekcje tą metodą.

Jestem nauczycielką języka polskiego w gimnazjum. W swojej pracy bardzo często stosuje aktywizujące metody nauczania. Przedmiot, którego uczę pozwala mi na wielką dowolność w sposobie przekazywania wiedzy i kształcenia umiejętności.

Bardzo często zastanawiałam się, jak uczyć literatury, by młodzież miała poczucie respektowania jej prawa do własnych poglądów, do swobodnej dyskusji, partnerstwa, osobistej interpretacji utworu literackiego.

Uważam, że należy dążyć do jak największego rozwoju osobowości ucznia, wychować go na człowieka twórczego, mądrego a jednocześnie wrażliwego i tolerancyjnego.

Aktywność ucznia na lekcjach języka polskiego jest bardzo ważna. Aby uczniowie chętnie zabierali głos na zajęciach i mogli wyrażać swoje sądy, należy wprowadzać ciekawe, nowatorskie metody nauczania.

Spośród różnorodnych metod aktywizujących na swoich lekcjach bardzo chętnie wykorzystuję dramę, która jest metodą wszechstronnego, harmonijnego rozwijania osobowości ucznia.

Termin „drama” pochodzi od greckiego słowa „drao” – działam, usiłuję. Metoda ta powierza uczniowi rolę kreatora, sprawcy działań, a nie tylko wykonawcy poleceń nauczyciela. Wykorzystuje spontaniczną, właściwą naturze ludzkiej, ekspresję aktorską oraz skłonność do naśladownictwa i zabawy.

Dzięki dramie można wyzwolić w uczniu ekspresję, nauczyć go samodzielności myślenia i działania, aktywności i otwartości. Lekcje prowadzone tą metodą pozwalają na rozwijanie emocji, wyobraźni i fantazji, wyrabianie umiejętności współżycia i pracy w grupie, przełamanie bariery między nauczycielem a uczniami.

Na języku polskim drama rozbudza refleksję, pomaga w zrozumieniu motywacji różnych zachowań, w samodzielnej analizie, interpretacji dzieła literackiego, a przede wszystkim wyzwala swobodne mówienie, wzbogacając słownictwo młodzieży.

Z moich doświadczeń w pracy metodą dramy wnioskuję, że są to lekcje, które podobają się uczniom i które równocześnie wymagają ode mnie bardzo dużego zaangażowania i dokładnego przygotowania. Obserwując jednak aktywność i chęć do pracy uczniów, którzy byli dotychczas milczący, a podczas takiej lekcji mają dużo do powiedzenia i są ekspertami w wielu dziedzinach, twierdzę, że metoda dramy spełnia swoją rolę i warto z niej korzystać.

Oczywiście trzeba pamiętać, że każdy uczeń jest inny i inaczej reaguje na różne sytuacje. Nauczyciel, zatem musi kontrolować pracę uczniów, dobierać takie role, które będą się znajdować w granicach aprobowanych społecznie zachowań.

Drama na lekcjach języka polskiego obejmuje najczęściej ćwiczenia dramowe, które właściwie stanowią część każdej lekcji. Mogą być one połączone z ćwiczeniami innego rodzaju (pisemnymi, analizą i interpretacją tekstu literackiego).

Głównym sposobem pracy w dramie jest bycie w roli – uczeń jest sobą w nowej, nieznanej dla niego roli, odmiennej od codziennego życia.

Techniki stosowane w dramie:

  • ROLA - uczestnicy wchodzą w rolę:
  • ROZMOWA - wymiana argumentów;
  • WYWIAD - angażuje emocjonalnie, rozwija myślenie i wyobraźnię;
  • PANTONIMA - rozwija „ mowę ciała”, uczy komunikatywności, wpływa na wyobraźnię;
  • SCENKA IMPROWIZOWANA;
  • RZEŹBA - przyjmuje rolę, zamiera w bezruchu, wyrażając uczucie czy sytuację przy pomocy gestu i mimiki;
  • INSCENIZACJA - rodzaj przedstawienia.

Przebieg lekcji dramy:

- wprowadzenie przez nauczyciela (opowieść, lektura, zdarzenie);

- przygotowanie się uczestników do wejścia w rolę w formie różnych technik;

- odegranie ról przez uczestników;

- omówienie pracy uczniów (pytania, rozmowy, komentarze, dyskusja )

Opisywaną przeze mnie metodę wykorzystuję miedzy innymi na lekcjach poświeconych „Zemście„ Aleksandra Fredry. Utwór ten jest spotkaniem młodzieży z dramatem, a jednocześnie pozwala na poznanie uczniom charakterów bohaterów i relacji interpersonalnych zachodzących między nimi.

W całym cyklu lekcji dotyczących „Zemsty” wprowadzam elementy dramy, gdyż pozwalają one na to, by uczniowie weszli w rolę bohaterów i dogłębnie poznali ich charaktery.

Celem ogólnym, jaki założyłam sobie przy realizacji tej lekcji, było dokładne poznanie przez uczniów cech osobowości bohaterów komedii Aleksandra Fredry. Każdy uczeń miał wyjść z lekcji z wiedzą o zachowaniu postaci, a także o tym, na czym polegają różne rodzaje komizmu w utworze.

Na realizację tego materiału przeznaczyłam dwie godziny lekcyjne, przy czym nie były to pierwsze zajęcia dotyczące „Zemsty”. Wcześniej uczniowie przygotowali materiał do charakterystyki bohaterów: Cześnika, Rejenta, Papkina, Klary, Wacława i Podstoliny, który mieli zgromadzony w tabeli na poprzedniej lekcji. Poznali również pojęcie komizmu i jego rodzaje.  Zaplanowałam pracę indywidualną i grupową z tekstem utworu oraz techniki dramowe, takie jak: wejście w rolę, rzeźba,...

Tagi

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !