Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan pracy zespołu przedmiotowego - języki obce

Data dodania: 2010-01-25 23:23:34
Autor: Justyna Sochacka

W roku szkolnym 2009/2010 zostałam wybrana na przewodniczącą zespołu przedmiotowego— języki obce, w związku z powyższym opracowałam plan pracy na dany rok szkolny.

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO – JĘZYKI OBCE na rok szkolny 2009/2010

W skład zespołu przedmiotowego działającego przy Zespole Szkół w Kurowicach wchodzą wszyscy nauczyciele języków obcych:

- imię i nazwisko – przewodnicząca zespołu

- imię i nazwisko

- imię i nazwisko

- imię i nazwisko

- imię i nazwisko

Cele:

- doskonalenie procesu nauczania i uczenia

- kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów

- samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli

- doskonalenie zawodowe

- doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole

Zadania zespołu:

Lp.

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1

wybór programów nauczania

członkowie zespołu

wrzesień 2009

2

opracowanie lub modyfikacja planów wynikowych, standardów wymagań na poszczególne oceny oraz przedmiotowych systemów oceniania

członkowie zespołu

wrzesień 2009

3

realizacja ścieżek edukacyjnych – wprowadzenie lub modyfikacja zagadnień ścieżek edukacyjnych do planów dydaktycznych

członkowie zespołu

cały rok

4

urządzenie pracowni przedmiotowych; tworzenie gazetek kulturoznawczych

członkowie zespołu

cały rok

5

urozmaicanie lekcji przy pełnym wykorzystaniu pracowni językowych; wykorzystanie w pracy nauczycieli i propagowanie wśród uczniów możliwości korzystania z Internetu i innych źródeł multimedialnych

członkowie zespołu

cały rok

6

przeprowadzenie eliminacji  i przygotowanie uczniów do konkursów językowych

członkowie zespołu

wg potrzeb

7

podjęcie działań nad rozszerzeniem księgozbioru biblioteki szkolnej

członkowie zespołu

cały rok

8

omówienie standardów wymagań egzaminacyjnych oraz struktur leksykalno-gramatycznych, które mogą wystąpić na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego

członkowie zespołu

cały rok

9

organizacja imprez okolicznościowych oraz kulturoznawczych dla uczniów:

  1. Halloween
  2. Szkolny konkurs piosenki angielskiej
  3. Walentynki
  4. Wystawa „United Kingdom”
  5. Dzień języka angielskiego

 

imię i nazwisko

imię i nazwisko

imię i nazwisko

imię i nazwisko

imię i nazwisko

październik 2009

listopad 2009

luty 2010

maj 2010

czerwiec 2010

10

spotkania członków zespołu poświęcone:

  1. Dyscyplina na zajęciach
  2. Motywacja ucznia z dysleksją na lekcji języka angielskiego. Jak skutecznie motywować uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu do nauki języków obcych
  3. Media w nauczaniu języka angielskiego
  4. Nauczanie języków obcych w zakresie czterech sprawności językowych –...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !