Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Pochodne węglowodorów

Data dodania: 2010-01-12 15:53:16
Autor: Janina Tofel-Bykowa

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z chemii organicznej w kl. III gimnazjum.

I Dokończ zdanie:

1. Nazwa grupy funkcyjnej kwasów organicznych  to .................

2. Popularna nazwa kwasu o dwóch atomach węgla w cząsteczce .................

3. Produkty reakcji kwasów  z alkoholami to .................

4. Sól kwasu mrówkowego to .................

5. Odczyn alkoholi jest .................

6. Sole sodowe i potasowe kwasów tłuszczowych to .................

7. C17H33COOH to kwas .................

8. Nazwa grupy funkcyjnej alkoholi brzmi: .................

9. Mieszanina kwasu stearynowego i palmitynowego używana do wyrobu świec nazywa się .................

10. Nazwa zwyczajowa znanego alkoholu o trzech grupach wodorotlenowych .................

11. Alkohol pochodzący od butanu to .................

II Połącz w pary wzory z kolumny  I z nazwami związków chemicznych  z kolumny II:

Kolumna I 

 • 1 - HCOOH            
 • 2 - (HCOO)2Mg          
 • 3 - C2H5OH              
 • 4 - CH3COOCH3    
 • 5 - C15H31COOH
 • 6 - C17H35COOK 
 • 7 - C4H9OH 

Kolumna II

 • a - kwas palmitynowy
 • b - kwas mrowkowy
 • c - mrówczan magnezu
 • d - etanol
 • e - octan metylu
 • f - butanol
 • g - stearynian potasu

III Mydła używane w kosmetyce to:

a - estry kwasów karboksylowych

b - sole kwasów karboksylowych

c - kwasy karboksylowe

d - żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

IV Poznane kwasy organiczne to:

a - związki węgla z wodorem

b - związki chemiczne mające charakterystyczną grupę -COO-;

c - związki chemiczne mające charakterystyczną grupę -OH;

d - związki chemiczne mające charakterystyczną grupę -COOH.

V Rozwiąż zadania:

a - Dobierz współczynniki stechiometryczne i uzupełnij równania reakcji.

b - Podaj nazwy wszystkich związków organicznych:

 • HCOOH + MgO = ...... + H2O
 • C2H5OH + ...... = CO2 + ......
 • C17H35COOH + NaOH = ...... + H2O
 • C3H7OH + ...... = CH3COOC3H7 + ......

VI Napisz równanie reakcji zobojętniania   kwasu octowego wodorotlenkiem sodu (zapis  pełny, jonowy i skrócony)

VII Spośród podanych  niżej związków  wybierz  parę związków przedstawiających wzory alkoholi.

a - C3H8, C3H7OH;

b - CH3COOH, HCOOH;

c - C2H5OH, C4H9OH;

d - C3H7COOH, C7H15OH

VIII Mydła powstają w wyniku reakcji  zachodzących między:

a - kwasami karboksylowymi i alkoholami

b - węglowodorami nienasyconymi i alkoholami

c - kwasami tłuszczowymi i niektórymi zasadami

d - alkoholami i niektórymi zasadami

IX Uzupełnij tabelę:

 

nazwa grupy związków

wzór ogólny

grupa funkcyjna

A

 

R - OH

 

 

B

kwasy karboksylowe

 

 

 

C

 

 

  O

  ||

- C-O-

X Oblicz, ile gramów kwasu octowego należy użyć do reakcji estryfikacji, jeśli użyje się do reakcji 148g butanolu

XI Ustal...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !