Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Prawo zachowania masy

Data dodania: 2009-08-18 22:24:46
Autor: Sabina Anikiel

Scenariusz do lekcji chemii realizowanej w klasie pierwszej, podczas której uczniowie w sposób doświadczalny poznają to podstawowe prawo chemiczne. Dla uczniów bardzo atrakcyjne jest doświadczenie, podczas którego powstaje związek kompleksowy barwą przypominający krew (wspominam wtedy, że substancja ta może być wykorzystywana na planie filmowym). Głównym celem lekcji jest poznanie zasad ważenia na wadze technicznej oraz treści i historii odkrycia prawa zachowania masy. To inicjuje dyskusję na temat możliwości publikowania swoich osiagnięć w wieku XVIII i obecnie.

Cele operacyjne:

Uczeń powinien wiedzieć:

  • Jakie są zasady posługiwania się wagą techniczną
  • Jaka jest treść prawa zachowania masy
  • Kto sformułował treść prawa zachowania masy

Uczeń powinien umieć:

  • Posługiwać się wagą techniczną
  • Sprawdzić doświadczalnie prawo zachowania masy
  • Wyjaśnić i stosować prawo zachowania masy tj. obliczyć masę produktów otrzymanych w reakcji na podstawie masy substratów i odwrotnie

Przebieg lekcji:

I Część organizacyjna: przywitanie się z klasą, sprawdzenie listy obecności.

II Część nawiązująca:  przypomnienie pojęć: reakcja chemiczna, substraty i produkty reakcji, reagenty

III Część właściwa:

1) Podanie tematu lekcji, uświadomienie celów

2) Ważenie na wagach technicznych.

N: omawia budowę wagi technicznej, sposób wykonania ważenia oraz zasady, które muszą być przestrzegane przy ważeniu:

a) na szalkę wagi nie wolno kłaść przedmiotów gorących, mokrych lub brudnych

b) danej substancji nie wolno kłaść bezpośrednio na szalkę, a jedynie ważyć ją należy w odpowiedni naczyniu lub na szkiełku zegarkowym

c) zarówno ważony przedmiot na lewej szalce, jak i odważniki na prawej szalce stawia się zawsze po środku szalki

d) odważniki przenosi się z pudełka na szalkę i odwrotnie, zawsze tylko za pomocą szczypczyków

e) nie należy pozostawiać żadnych przedmiotów czy odważników na szalce wagi, a po ukończeniu ważenia wagę unieruchomić

U: utrwalają poznane zasady posługiwania się wagą rozwiązując ćwiczenie 1 z karty pracy

3) Doświadczenie: Porównanie mas reagentów przed i po reakcji  

Do kolby płaskodennej wprowadź 10 cm 3 roztworu soli żelaza (III), zakwaszonej  HCl. Do małej probówki nalej około 5 cm 3 roztworu rodanku potasu. Probówkę z roztworem KSCN umieść w kolbie płaskodennej, w ten sposób by roztwory nie zmieszały się.  Zważ kolbę przed reakcją, następnie doprowadź do reakcji soli żelaza (III) z roztworem KSCN w wyniku której powstaje krwistoczerwony produkt. Zważ masę substancji  po reakcji.

U: Zapisują w zeszytach tytuł doświadczenia, obserwują pokaz, a następnie odpowiadają na pytania nauczyciela:

- Co świadczy o przebiegu reakcji?

- Czy masa reagentów uległa zmianie w wyniku zajścia reakcji?

- Jaki wniosek wynika z doświadczenia?

U: zapisują w zeszytach: masa substratów = masa produktów (karta pracy p. 3.)

4) Treść prawa zachowania masy  

a) kto sformułował prawo zachowania masy – uczniowie czytają tekst z karty pracy p.2. a następnie krótko dyskutują na temat możliwości publikowania swoich osiągnięć kiedyś i dziś.

b) jaka jest treść prawa zachowania masy

U: zapisują w zeszytach treść prawa zachowania masy: „W układzie zamkniętym łączna masa substratów danej reakcji chemicznej jest zawsze równa łącznej masie produktów otrzymanych w wyniku tej reakcji”.

5) Znaczenie prawa zachowania masy.

U: Wykonują obliczenia oparte na prawie zachowania masy (zadania na karcie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !