Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Nasze miasto częścią Polski

Data dodania: 2009-07-27 18:12:42
Autor: Marzena Warczyńska

Lekcja z edukacji regionalnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Mająca na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy o swoim mieście i regionie. Uczniowie wczuwają się w rolę przewodnika po mieście i odpowiadają na pytanie: Gdybym był przewodnikiem po mieście, co godnego uwagi pokazałbym turystom?

Scenariusz zajęć: dla uczniów szkół ponagimnazjalnych 

Czas zajęć: 90 min.

Miejsce zajęć: Biblioteka

Cele zajęć:

ogólne cele pedagogiczne:

 • rozbudzenie zainteresowań miejscowością w której się mieszka,
 • poszerzenie wiedzy o „lokalnej ojczyźnie”,
 • poznanie najbliższego otoczenia,
 • uwrażliwienie na piękno i niepowtarzalność różnych miejsc w otoczeniu,
 • pogłębienie uczucia więzi emocjonalnej ze „swoim miejscem na Ziemi”
 • pogłębienie wiedzy ucznia o kulturze własnego regionu,
 • doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji o swoim mieście w katalogach bibliotecznych (tradycyjnym i komputerowym), książkach, czasopismach, prasie lokalnej, folderach,
 • uczenie poprawnego wypełnienia rewersu bibliotecznego,
 • sporządzanie zestawienia bibliograficznego,
 • rozwijanie myślenia twórczego,
 • uczenie pracy w grupie a także prezentowanie swoich osiągnięć                                                                          

cele operacyjne: po zajęciach uczeń:

 • zna rożne rodzaje źródeł wiadomości o mieście i regionie dostępne w   bibliotece,
 • ma wiadomości na temat swojego miasta i regionu,
 • sprawnie wykorzystuje materiały na określony temat,
 • potrafi wskazać najciekawsze miejsca w Opocznie,
 • doskonali umiejętności samodzielnego posługiwania się katalogami bibliotecznymi,
 • rozwija zainteresowania przeszłością i teraźniejszością swojego miasta,
 • dostrzega przyrodę i kulturę swojego miasta,
 • wie jak prawidłowo wypełnić rewers,
 • umie sporządzić bibliografie do danego tematu,

Metody i formy pracy:

 • samodzielne dochodzenie do wiedzy,
 • dyskusja,
 • praca w grupach.

Przygotowanie prowadzącego do zajęć:

 • zaplanowanie zajęć
 • opracowanie scenariusza zajęć,
 • dobór metod,

Pomoce dydaktyczne:

 • katalogi - alfabetyczny, rzeczowy, czasopism,
 • kartki z zadaniami dla uczniów (aneks nr 1, nr 2)
 • punkty informacji turystycznej i agroturystycznej w Opocznie- adresy i telefony (aneks nr 3)
 • plansze z przykładami opisów bibliograficznych,
 • wzór rewersu,
 • zestawienia bibliograficzne dotyczące regionu,
 • arkusze papieru, mazaki,
 • plan miasta,
 • wydawnictwa na temat miasta i regionu zgromadzone na wystawce w czytelni,

TOK ZAJĘĆ

WSTĘP:

 • Powitanie młodzieży.
 • Podanie tematu i zapoznanie z celami lekcji.

CZĘŚĆ GŁÓWNA:

 • Wprowadzenie i stworzenie sytuacji problemowej (5 min)

Jesteście mieszkańcami powiatu opoczyńskiego. Wydaje się, że powinniście dobrze znać miasto Opoczno, ale spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: Gdybym był przewodnikiem po Opocznie, co godnego uwagi pokazałbym turystom?

 • Formułowanie i weryfikacja pomysłów (czas 5 min)

Uczniowie samodzielnie wypowiadają się, wymieniają ciekawe miejsca i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !