Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Szkolny konkurs chemiczny

Data dodania: 2009-06-18 19:09:57
Autor: Małgorzata Badocha

Arkusz pytań do konkursu chemicznego z zakresu reakcji chemicznych związków mineralnych dla szkoły średniej o profilu podstawowym.

Nazwisko i imię uczestnika:
Klasa:

Przeczytaj dokładnie każde polecenie dwa razy. Przy pisaniu równań reakcji pamiętaj o ich uzgodnieniu. Pisz wyraźnie, stosuj odpowiednie symbole chemiczne. Pod wzorami chemicznymi związków podpisz ich nazwy, pamiętając o wpisaniu wartościowości pierwiastka tam gdzie jest to konieczne. Jeżeli któreś zadanie sprawia Ci kłopot, przejdź do następnego, wrócisz do niego później. Przed oddaniem pracy koniecznie przeczytaj wszystkie polecenia i Twoje odpowiedzi.

Zadanie 1 Po wrzuceniu niewielkiego kawałka sodu do wody zaszła reakcja,  w wyniku której wydzielił się bezbarwny gaz. Po przyłożeniu zapalonej zapałki  szybko spalił  się z charakterystycznym świstem. Podkreśl symbol wydzielającego się w tej reakcji gazu.

a) O2                     
b)  H2                  
c) H2O                
d) Cl2                        
e) N              
f) He

Zadanie 2 Uzupełnij podaną reakcję o wzór i nazwę produktu:

CO2      +       H2O             →          ............................    
(nazwa
............................)

Zadanie 3 Zmieszano ze sobą roztwory wodorotlenku sodu i kwasu solnego w stosunku stechiometrycznym.

a) napisz równanie powyższej reakcji (tylko wzory chemiczne)
b) podaj nazwę  substancji jaką otrzymamy po odparowaniu powstałego roztworu

Zadanie 4 Kwasy tlenowe rozkładają się do odpowiedniego tlenku i wody. Jaki kwas należy rozłożyć aby otrzymać tą metodą tlenek siarki (IV)? Podaj jego wzór chemiczny i nazwę.

Zadanie 5 Daną sól można otrzymać zwykle kilkoma sposobami. Otrzymaj dowolną metodą siarczan (VI) magnezu. Napisz równanie reakcji, podpisz nazwy związków.

Zadanie 6 Z pośród poniższych metod otrzymywania soli zaznacz tę, którą nie da się otrzymać siarczku magnezu.

a) tlenek metalu i kwas
b) metal i kwas
c) wodorotlenek metalu i kwas
d) tlenek metalu i tlenek niemetalu
e) metal i niemetal

Zadanie 7 Podkreśl związki, które w reakcji z wodorotlenkiem sodu tworzą sól

  • HClO4      
  • SO3         
  • Zn(OH)2      
  • H3BO3      
  • SiO2        
  • H3PO     
  • KOH          
  • CuCl        

Zadanie 8. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w żołądku po zażyciu przez osobę cierpiącą na nadkwasotę leku zawierającego tlenek magnezu, uzgodnij równanie, podpisz nazwy związków.

Zadanie 9 Zaznacz błędne sformułowanie

a) kwas metakrzemowy można otrzymać po wrzuceniu tlenku krzemu do wody
b) wodorotlenek sodu powstaje w wyniku reakcji pomiędzy sodem i wodą
c) kwas węglowy rozkłada się do tlenku węgla (IV) i wody
d) tlenek siarki (IV) utlenia się na powietrzu do tlenku siarki (VI)

Zadanie 10 Jednym z elementów wyposażenia geologa jest buteleczka z kwasem solnym, która służy do rozpoznawania skał wapiennych. Po polaniu kwasem skały wapiennej, której głównym składnikiem jest węglan wapnia, następuje reakcja, w   wyniku której wydziela się bezbarwny gaz. Zapisz równanie powyższej reakcji, podpisz nazwy związków.

Zadanie 11 Tlenki metali amfoterycznych nie reagują z wodą, nie można więc w ten sposób otrzymać wodorotlenku amfoterycznego. Wodorotlenki takie są  natomiast trudno rozpuszczalne w wodzie, więc można je otrzymać w reakcji strącania. Posługując się tablicą rozpuszczalności otrzymaj tą metodą wodorotlenek cynku, uzgodnij równanie reakcji, podpisz nazwy związków.

Zadanie 12 W reakcji roztworów wodorotlenków z kwasami powstają sole. Jeżeli substancje te zmieszamy w stosunku stechiometrycznym powstaje sól obojętna, jeżeli występuje nadmiar kwasu otrzymamy wodorosól a jeśli nadmiar zasady to hydroksosól. Zapisz równania reakcji 

a) wodorotlenku wapnia z kwasem siarkowym...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !