Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program Koła Matematycznego przygotowującego do matury

Data dodania: 2009-06-09 09:53:36
Autor: Lilla Lenart

Program Koła Matematycznego przeznaczony jest do realizacji w technikum na poziomie podstawowym w ramach zajęć pozalekcyjnych. Adresowany jest do uczniów, którzy wykazują duże zainteresowanie matematyką i pogłębianiem oraz poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu tego przedmiotu. Do jego pełnej realizacji potrzeba dwóch jednostek lekcyjnych tygodniowo.

Cel główny
Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do matury poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach maturalnych: I Wiadomości i rozumienie, II Korzystanie z informacji, III Tworzenie informacji.

Cele ogólne:

- wyposażenie ucznia w umiejętności określone standardami wymagań maturalnych;

- kształcenie nawyku systematycznej pracy;

- kształcenie umiejętności planowania pracy;

- stwarzanie podstaw do samokształcenia;

- zapoznanie uczniów z organizacją egzaminu zewnętrznego;

- rozwijanie umiejętności korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce;

- nabywanie wiedzy z różnych źródeł;

- używanie języka matematycznego;

- wyrabianie nawyku systematycznej pracy;

- planowanie swoich działań;

- nabywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających samokształcenie;     

Treści:

  1. Liczby i ich zbiory.
  2. Funkcje i ich własności.
  3. Wielomiany i funkcje wymierne.
  4. Funkcje trygonometryczne.
  5. Ciągi liczbowe.
  6. Planimetria.
  7. Geometria...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !