Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Cztery pory roku

Data dodania: 2009-05-27 15:30:16
Autor: Anna Kopniak

Edukacja prozdrowotna zajmuje ważny obszar w planach i realizacji zadań świetlicy. Celem priorytetowym pracy świetlicy szkolnej jest dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków oraz kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych.
Program profilaktyka prozdrowotna w świetlicy szkolnej Cztery pory roku ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i agresji wśród dzieci i młodzieży przebywającej w świetlicy szkolnej. Program został opracowany na bazie analizy treści międzyprzedmiotowej ścieżki dydaktycznej Edukacja prozdrowotna. Realizacja tego programu pozwoli wyposażyć uczniów w wiedzę praktyczną, umożliwi im zdobycie licznych wiadomości i umiejętności, które pozwolą im podejmować trafne decyzje dotyczące zdrowego stylu życia i bezpiecznego zachowania. Dodatkowo program jest tak skonstruowany aby nauczyć uczniów wykorzystywać możliwości jakie daje im natura, uświadomić co każda pora roku ma do zaoferowania aby być zdrowym i szczęśliwym

I CELE PROGRAMU

Kształtowanie nawyków higienicznych w odniesieniu do własnego ciała, ubioru i środowiska jako warunku dobrego samopoczucia i zdrowia.

 • Podejmowanie problematyki dotyczącej zagrożenia narkomanią, alkoholizmem i nikotynizmem.
 • Działania na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej, prawidłowej postawy i zgrabnej sylwetki poprzez uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez prawidłowe odżywianie się.
 • Rozwijanie opiekuńczego stosunku do kolegów, poszanowanie ich zdrowia i troska o ich bezpieczeństwo.
 • Kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
 • Szerzenie oświaty zdrowotnej dotyczącej przyczyn, profilaktyki i leczenia różnych chorób.
 • Wychowanie do życia w rodzinie poprzez zapoznawanie uczniów z problemami dojrzewania.
 • Uświadomienie psychospołecznych aspektów zdrowia, wdrażanie do radzenia sobie z negatywnymi reakcjami własnymi i innych.

II TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

1. Zachowywanie bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole i poza nią.

2. Właściwa higiena wypoczynku i pracy- hartowanie organizmu, odpowiednie ubieranie się.

3. Ruch to zdrowie:

 • zajęcia rekreacyjne (czynna forma wypoczynku),
 • sport,
 • turystyka,
 • rozwijanie sprawności ruchowej.

4. Kształtowanie nawyków kulturalno- higienicznych:

 • wdrażanie do systematycznego dbania o higienę osobistą,
 • utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole oraz racjonalnego odżywiania się.

5. Higiena pracy umysłowej:

 • umiejętne korzystanie z telewizji i komputera,
 • dbałość o porządek w świetlicy szkolnej.

6. Kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom oraz pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia:

7. Zagrożenia narkomanią, alkoholizmem i nikotynizmem.

III METODY, FORMY I ŚRODKI W REALIZACJI PROGRAMU

 • Zajęcia dydaktyczne
 • Zajęcia rekreacyjno-ruchowe.
 • Zajęcia plastyczne.
 • Konkursy świetlicowe.
 • Współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami szkoły.
 • Współpraca z organizacjami działającymi w szkole.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Współpraca z pedagogiem, pielęgniarką, policja.

IV ROZKŁAD MATERIAŁU

TERMIN

TEMATYKA

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

FORMY REALIZACJI

JESIEŃ

Bezpieczeństwo na drogach.

 • Zna zasady ruchu drogowego
 • Potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach.
 • Spotkanie z policjantem.
 • Rozmowa z uczniami  na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 • Grupowanie znaków drogowych: ostrzegawcze, informacyjne, nakazu, zakazu. Kolorowanie znaków drogowych.
 • Praca plastyczna Moja droga do szkoły.
 

Dary jesieni.

 • Zna znaczenie dla zdrowia witamin i wie jakie składniki je zawierają
 • Myje owoce i warzywa przed jedzeniem
 • Pamięta o urozmaiceniu i regularności posiłków
 • Rozmowa na temat przyniesionych przez dzieci jesiennych warzyw i owoców.
 • Wykonanie papierowych owoców – praca plastyczna.
 • Wyszukiwanie w różnych źródłach informacji na temat wartości odżywczych zawartych w produktach żywnościowych.
 • Kulturalnie i estetycznie spożywa posiłek
 • Nauka nakrywania do stołu.
 • Wykonanie gazetki na temat savour – vivre
 • Kulturalne spożywanie posiłków – scenki rodzajowe.
 

Savour-vivre

   

ZIMA

Jak zapobiegać chorobom.?

 • Wie na jakie choroby może zachorować nie dbając o swoje zdrowie
 • Potrafi ubierać się w zależności od pory roku
 • Wie co jeść, aby być zdrowym
 • Omówienie ubioru adekwatnie do zimowej pogody.
 • Pogadanka na temat Jak dbać o zdrowie w czasie zimy?
 • Rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej.
 • Zna sporty zimowe i najpopularniejszych sportowców polskich
 • Rozumie potrzebę ruchu dla zdrowia
 • Korzysta z różnych form aktywności fizycznej
 • Wykonanie albumu o sportach zimowych.
 • Szukanie i czytanie ciekawostek na temat czołowych polskich sportowców.
 • Zabawy i gry na świeżym powietrzu.
 • Zna i respektuje zasady bezpiecznej zabawy
 • Zna zagrożenia wynikające z zabawy przy zbiornikach wodnych
 • Pogadanka na temat bezpiecznego spędzania ferii zimowych.
 • Giełda pomysłów – drama przedstawiająca sposoby rozsądnego spędzenia ferii zimowych.
 

Sporty zimowe.

   

Bezpieczeństwo w czasie ferii.

   

WIOSNA

Kolorowy jadłospis.

 • Zna potrzebę urozmaicania swojego jadłospisu
 • Zna skutki spożywania słodyczy, chipsów, napoi gazowanych itp.
 • Zna wartości odżywcze owoców i warzyw
 • Wie po co należy je jeść
 • Układanie zdrowych jadłospisów. Świetlicowy konkurs na najbardziej kolorowy jadłospis.
 • Pogadanka na temat zdrowego odżywiania.
 • Wykonanie sałatek i surówek.
 • Potrafi racjonalnie i higienicznie zaplanować rozkład zajęć w ciągu dnia
 • Zna zagrożenia wynikające z długiego przesiadywania przed komputerem i telewizorem
 • Pogadanka z uczniami na temat zagrożeń wynikających ze spędzania zbyt długiego czasu przed komputerem i telewizorem.
 • Układanie planu własnego dnia z wykorzystaniem poznanych zasad.
 • Wykonanie w formie komiksu pracy Jak spędzam swój dzień
 • Zna swoje ciało
 • Nosi czyste ubrania
 • Dba o czystość swojego ciała
 • Bierze udział w pracach na rzecz utrzymania porządku w domu, szkole i klasie.
 • Spotkanie z pielęgniarką.
 • Rozmowa o zachowaniu czystości wokół siebie i higieny osobistej.
 • Rozwiązywanie zagadek i rebusów o zdrowiu.
 • Porządkowanie świetlicy.
 

Racjonalne wykorzystanie czasu.

   

Higiena osobista.

   

LATO

Przeciwdziałanie nałogom.

 • Rozpoznaje używki, środki uzależniające i zna ich wpływ na zdrowie człowieka
 • Zna sytuacje w których trzeba zdecydowanie odmówić
 • Potrafi podjąć właściwą decyzję
 • Zna zagrożenia i negatywne skutki nałogów
 • Podejmuje właściwe decyzje
 • Projekcja filmu na temat używek i ich skutków dla zdrowia
 • Wykonanie plakatu o szkodliwości używek dla zdrowia.
 • Spotkanie z pedagogiem szkolnym.
 • Quiz wiadomości o zagrożeniach i negatywnych skutkach nałogow.
 • Rozumie potrzebę ruchu dla zdrowia
 • Korzysta z różnych form aktywności fizycznej
 • Zna i respektuje reguły gier i zabaw ruchowych
 • Preferuje formy czynnego wypoczynku: spacery, wycieczki
 • Spacery wokół najbliższej okolicy.
 • Zabawy i gry ruchowe.
 • Zawody sportowe.
 • Praca plastyczna Mój ulubiony sport na świeżym powietrzu.
 

Różne formy czynnego wypoczynku.

 


Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc.

 • Zna podstawowe zasady udzielenia pierwszej pomocy, wyposażenie apteczki
 • Dostrzega przyczyny i skutki pożarów i zna sposoby ich zapobiegania
 • Umie rozpoznać i przekazać informacje o zagrożeniu, zna numery telefonów alarmowych
 • Prezentacja filmu Pierwsza pomoc
 • Pokaz działalności praktycznej.
 • Wykonanie spisu telefonów alarmowych.
 • Przeglądanie i czytanie książek medycznych.
 

 

V EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco. Uzyskane wyniki będą analizowane i wykorzystane do prowadzenia zmian.

Opracowała: Anna Kopniak

 

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !