Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Wzorcowy regulamin szkolnego centrum multimedialnego

Data dodania: 2007-01-17 09:15:57
Poniżej zamieszczam przykładowy, wzorcowy REGULAMIN Szkolnego Centrum Multimedialnego/Informacyjnego. Można go wykorzystać w każdej szkole posiadającej podobną jednostkę. Serdecznie go polecam :)

Edyta Sokołowska
  1. Ze Szkolnego Centrum Informacyjnego korzystać mogą nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy (NAZWA SZKOłY) – po zapoznaniu się z regulaminem SCI.
  2. Z Centrum można korzystać tylko w ustalonych godzinach.
  3. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania do zeszytu odwiedzin swoich danych (data, imię i nazwisko, klasa), co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Na czas korzystania ze stanowiska należy pozostawić bibliotekarce kartę kodową.
  4. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, do wyszukiwania w Internecie materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, do wykonywania prac do nauki własnej, dla potrzeb szkolnych i naukowych.
  5. Programy udostępniane są wyłącznie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń szkoły. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni komputerowej.
  6. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
  7. Zabrania się instalowania innych programów.
  8. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.
  9. Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, nośników optycznych lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt bibliotekarzowi. Dyskietka lub płyta dopuszczana jest do użytku tylko po uprzednim sprawdzeniu...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !