Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan wychowawczy klasa 1-2 gimnazjum

Data dodania: 2008-05-24 09:27:20
Przedstawiam Państwu plan wychowawczy dla klas I-II gimnazjum. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE UCZEŃ POTRAFI SPOSÓB REALIZACJI, ODPOWIEDZIALNI TERMINY
INTEGRACJA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I KLASOWEGO
 1. Nawiązywać bliskie i serdeczne kontakty w grupie rówieśniczej.
 1. Rozwiązywać problemy w twórczy sposób, radzić sobie z własnymi emocjami.
 1. Rozpoznawać wartości moralne, dokonuje właściwych wyborów.
 1. Krytycznie ocenia dostrzegane postawy i zachowania.
 1. Zachowywać się w sposób kulturalny i akceptowany społecznie.
 1. Zachowywać się tak aby inni uczniowie czuli się bezpiecznie.
 1. Szanować dobro wspólne.
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i przyjęcie nowych uczniów.- wychowawca, samorząd uczniowski Składanie życzeń imieninowych kolegom.-wychowawca
 • Wspólne uczestniczenie w zabawach szkolnych i klasowych -.wychowawca
 • Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu „Ja” poprzez wspieranie ucznia w jego działaniach, prawidłowe, komunikowanie i stwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania.-wychowawca
 • Ustalenie hierarchii wartości.-wychowawca
 • Kształtowanie właściwych relacji, przykłady moralnego i niemoralnego zachowania.
 • Uczenie spokojnego i obiektywnego rozwiązywania konfliktów.-wychowawca
 • Codzienne wdrażanie do używania form grzecznościowych i kulturalnego zachowania.-wychowawca
 • Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych.-wychowawca
 • Zorganizowanie dyżurów klasowych.-wychowawca
 • Wyrabianie nawyków poszanowania wspólnego dobra.-wychowawca
( cały rok) ( IX , X, XI ) (XI) ( cały rok) (cały rok) (cały rok) IX IX
...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !