Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Z mamą pierwsze dni w przedszkolu są łatwiejsze

Data dodania: 2005-10-08 12:00:00
Po ukończeniu trzeciego roku życia znaczna część dzieci zaczyna uczęszczać do przedszkola. Dla wielu rodziców i ich dzieci jest to prawdziwy dramat. Co zrobić, aby zmniejszyć lęk i stres przed nieznanym. Naszą propozycją jest program adaptacyjny dla dzieci 3 letnich. Jest on oparty na wspólnym pobycie mamy z dzieckiem w przedszkolu przez cały tydzień, oraz na wspólnych zajęciach w formie zabaw ruchowych i plastycznych.Program adaptacyjny dzieci do przedszkola.

Opracowanie- mgr M. Domańska, mgr Beata Przyszczypkowska

I. Wprowadzenie

     Po ukończeniu trzeciego roku życia znaczna liczba dzieci zaczyna uczęszczać do przedszkola. Dla wielu rodziców i ich dzieci jest to prawdziwy dramat. Płaczące, krzyczące, kurczowo trzymające się matki dziecko, zdenerwowana, często także na granicy płaczu matka- to w przedszkolu bardzo częsty obrazek w pierwszych dniach września.
     Jest wiele przyczyn powodujących tak duży lęk i stres.
     Trzylatki są w wieku, kiedy jeszcze bardzo mocno uzależnione są emocjonalnie od najbliższych osób, nie mogą obejść się bez wsparcia i pomocy najbliższych. Mają kłopoty ze słownym porozumiewaniem się, zwłaszcza z osobami trzecimi. Ich orientacja w przestrzeni i czasie jest jeszcze ograniczona. I dlatego kiedy zdenerwowana matka usiłuje wytłumaczyć dziecku powód chwilowego rozstania – to wszystko w nim krzyczy – zostawi mnie! Jego rozpacz jest wtedy ogromna.
     Nauczyciele obejmujący grupę trzylatków, często zastanawiają się, w jaki sposób łagodnie wprowadzić "swoje" przyszłe dzieci w życie przedszkolne, co zrobić, aby nie czuły się obce, aby polubiły nowe miejsce, kolegów, nowe panie. W jaki sposób pomóc także i rodzicom. Czasem bardziej niż dzieci, przeżywają oddanie swego malutkiego dziecka do przedszkola. Są pełni obaw, co będzie się działo z ich dzieckiem w nowym miejscu. Często nie wiedzą jak zareagować, co powiedzieć zapłakanemu i zrozpaczonemu dziecku. Niektórzy wtedy zaczynają mieć wątpliwości. Nauczycielom nasuwają się wówczas pytania: jak przekonać rodziców, że opieka w przedszkolu jest wspaniała i fachowa, że nie mają się, czego obawiać, że ich dziecko będzie bezpieczne i z pewnością zadowolone.
     Różne są sposoby, aby zmniejszyć lęk dzieci i rodziców. Uznałam, że wspaniałym rozwiązaniem będzie program adaptacyjny dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Program, który oparty będzie na zajęciach w formie wspólnych zabaw dzieci i rodziców w nowym dla dziecka otoczeniu – wiadomo z mamą ( tatą, babcią) zawsze raźniej.
     Uważam, że jest to doskonały moment do podjęcia współpracy pedagogów z rodzicami, do tego, aby nie tylko w dzieciach, ale i w rodzicach obudzić poczucie przynależności do wspólnej grupy przedszkolnej.

II. Dlaczego program adaptacyjny?
     Przystępując do opracowywania programu brałyśmy pod uwagę dwa, moim zdaniem bardzo ważne fakty:
 • pierwszy dotyczył dziecka- ma ono prawo do respektowania jego potrzeb, w szczególności potrzeby bezpieczeństwa. Warunek ten może być spełniony tylko wówczas, gdy oswajanie się z nowymi warunkami odbywa się w obecności rodziców.
 • drugi dotyczył rodziców- mają oni świadomość prawa i obowiązku aktywnego kreowania sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, umożliwiających prawidłowy rozwój dziecka. Relacje powinny oparte być na wzajemnym zaufaniu, a także doskonaleniu umiejętności wychowawczych obu stron.
     Stąd dwuczęściowy program zajęć:
 • program dla dzieci ( przy współudziale rodziców) ułatwiający im start w nowym otoczeniu
 • program zajęć dla rodziców, pogłębiający ich wiedzę pedagogiczną i wychowawczą
Cele programu ( oczekiwane efekty)
 1. Kojarzenie przedszkola przez dzieci z czymś przyjemnym, by chciały wracać następnego dnia.
 2. Zapoznanie z funkcjonowaniem przedszkola.
 3. Zaznajomienie z metodami i formami pracy stosowanymi w przedszkolu.
 4. Nawiązanie dobrego kontaktu z dzieckiem i środowiskiem rodzinnym.
 5. Poznanie przez dzieci i rodziców nauczycielki i jej stosunku do dzieci.
 6. Wzbogacenie doświadczeń nauczycielki w zakresie współpracy z rodzicami.
 7. Zaznajomienie rodziców z trudnościami adaptacyjnymi dzieci do nowych warunków.
 8. Poznanie wychowawczych oddziaływań przedszkola na dziecko.
 9. Poznanie oczekiwań i propozycji rodziców wobec pracy naszej placówki.
III Struktura programu
 1. Uwagi o realizacji
  1. Program adaptacyjny odbywa się w ostatnim tygodniu sierpnia, tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
  2. Na spotkania rodzice przychodzą wspólnie z dziećmi: pierwszego dnia- rodzice przez cały czas towarzyszą dziecku. Począwszy od dnia drugiego podczas zabaw dowolnych dzieci, rodzice wychodzą z sali i zostawiają dziecko samo z nauczycielką ( pierwszego dnia- na 15 minut, drugiego- na 20 minut, trzeciego- na 30 minut, czwartego- na 40 minut). W tym czasie rodzice uczestniczą w spotkaniach przygotowanych przez p. dyrektor, na których omawiane są różne problemy edukacyjne i wychowawcze, oraz bieżące sprawy dotyczące przedszkola.
  3. Zajęcia – codzienne zajęcia odbywają się także przy współudziale rodziców. Bawią się oni z dzieckiem podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych przygotowanych przez nauczycielkę, pomagają dziecku wykonywać prace plastyczne, wspólnie z nauczycielką uczą dzieci piosenek, tańczą i uczestniczą w zajęciach rytmiki. Po zajęciach bawią się z dzieckiem w kącikach tematycznych, grają w gry stolikowe, rysują itp.
  4. Wspólny posiłek – pierwszego dnia nauczycielka umawia się z rodzicami co do wspólnego posiłku dzieci i kwoty, która będzie potrzebna ( dzieci mogą zjeść drugie śniadanie w postaci ciastka, owocu, powinny się także napić).
  5. Leżakowanie – począwszy od trzeciego spotkania, dzieci wspólnie z rodzicami udają się do sypialni. Pierwszego dnia kładą się tylko na chwilę na leżaczku, mama siada obok i głaszcze dziecko. W następnych dniach dzieci przynoszą piżamki i pościel. Mama pomaga ubrać piżamkę i pościel, siada obok dziecka i wspólnie z dzieckiem słucha opowiadania nauczycielki.
  6. Zabawy w ogródku – dzieci codziennie po drugim śniadanku wychodzą z rodzicami na ogródek przedszkolny. Nauczycielka dostarcza sprzęt do zabawy( wiaderka, łopatki, piłki), chodzi pomiędzy dziećmi, rozmawia z nimi oraz rodzicami.
  7. Korzystne jest, jeśli w programie uczestniczą dwie nauczycielki, które prowadzą grupę- dzieci zapoznają się wówczas z obiema paniami.
 2. Propozycje zajęć

  Zajęcie pierwsze
  Temat: " Moja grupa to "Gwiazdeczki"
  Cele operacyjne : - dzieci powinny:
  • zapoznać się ze swoją panią , salą przedszkolną, zabawkami
  • przywitać się z panią i kolegami z grupy poprzez podanie ręki
  • głośno powiedzieć swoje imię
  • zapoznać się z nazwą swojej grupy
  • pokonać własną nieśmiałość i lęk przed przedszkolem podczas zabaw proponowanych przez nauczyciela
  • odczuwać radość ze wspólnej zabawy
  • zapoznać się z regułami i zasadami obowiązującymi w przedszkolu(np. mycie rąk przed posiłkami, samodzielne spożywanie posiłków, sprzątanie po zabawie, sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych)
  Metody:
  • piosenka, elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne ,rozmowa, aktywność własna dzieci, ruch przy piosence
  Forma :
  • zajęcia z całą grupą, indywidualne rozmowy
  Środki dydaktyczne:
   wizytówki dla rodziców i dzieci w kształcie gwiazdek, pisaki, piłka, balony dla każdego dziecka, sznurek do zawiązania balonów, grube flamastry, kaseta z piosenkami dla dzieci, magnetofon
  Przebieg zajęcia
  1. Rozdanie rodzicom i dzieciom przy wejściu na salę (lub w szatni) wizytówek w kształcie gwiazdek. Rodzic wpisuje imię swoje i swojego dziecka na wizytówce.
  2. Powitanie przy wejściu- podanie ręki ( Dzień dobry pani..., dzień dobry....Bardzo się cieszę , że przyszliście razem do przedszkola. Zapraszam do sali. Może się pobawicie?)
  3. Zabawy dowolne – 15 min. (rodzice i dzieci)
  4. Zabawy zapoznawcze: - " Gadająca piłka"( kto ma piłkę mówi swoje imię i to co lubi najbardziej np. rodzic- Jestem mamą Kasi i najbardziej lubię lody- ) " Cześć "- jeszcze raz mówimy swoje imię i podajemy rękę sąsiedniej osobie.
  5. Zaproszenie do koła ( rodzic i dziecko
   • wyjaśnienie nazwy grupy i podanie nazw innych grup ( Znamy już swoje imiona, spójrzcie na to co macie zawieszone na szyjkach. Każdy ma małą gwiazdkę ze swoim imieniem. Dlatego gwiazdkę , gdyż nasza grupa to - "Gwiazdeczki"- i tak będziemy się nazywać. Inne grupy też mają swoje nazwy......Powiedzcie głośno nazwę naszej grupy...
   • piosenka "Świeci Gwiazdka"- śpiewana przez nauczyciela dwukrotnie z pokazywaniem. Zaproszenie dzieci do koła.
   • zabawy- "Ojciec Wirgiliusz", "Figurki"
   • zabawa uspokajająca- "Idą słonie" (dziecko siedzi tyłem do rodzica)
  6. Przypomnienie piosenki- "Świeci Gwiazdka"- zaproszenie dzieci do koła.
   • zabawa- "Balonik"
   • rozdanie rodzicom balonów, którzy dmuchają je dla swoich dzieci
   • malowanie balonów pisakami ( ozdabianie "smutnych" baloników)- rodzic i dziecko
   • odbijanie "wesołych baloników -przy muzyce (balony dzieci zabierają do domu)
  7. Wyjście do łazienki- mycie rąk- zapoznanie ze znaczkiem w łazience.
  8. Posiłek przy stoliczkach.
  9. Zabawy dowolne z rodzicami w kącikach zabaw.
  10. Wyjście do szatni- zapoznanie ze znaczkiem .
  11. Wyjście do ogródka- zapoznanie z placem zabaw, zabawy dowolne z rodzicami.
  Zajęcie drugie

  Temat : " Miło z mamą bawić się w przedszkolu"

  Cele operacyjne: dzieci powinny:
  • przywitać się z panią i kolegami,
  • nabrać pewności siebie we wspólnym z rodzicami , uczestniczeniu w ćwiczeniach i zabawach ruchowych proponowanych przez nauczyciela.
  • przełamać nieśmiałość w kontaktach z rówieśnikami.
  • odczuwać radość z pobytu w przedszkolu.
  • w dalszym ciągu zapoznawać się z zabawkami i sprzętem zgromadzonym w przedszkolu i możliwością jego wykorzystania w zabawie.
  • spokojnie zachować się w łazience i podczas posiłku
  • bawić się na ogródku przedszkolnym
  Metody :
  • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, aktywność własna dzieci, zadania stawiane do wykonania, pokaz
  Forma:
   zajęcia z całą grupą
  Środki dydaktyczne:
   wizytówki dla dzieci i rodziców, woreczki, obręcz, piłka.
  Przebieg zajęcia
  1. Rozdanie wizytówek rodzicom i dzieciom , przywitanie się ( jak dnia poprzedniego)
  2. Zabawy dowolne- 15 min.
  3. Zabawy zapoznawcze - "Gadająca piłka", "Iskierka"
  4. Przypomnienie nazwy grupy i piosenki "Świeci Gwiazdka"- zaproszenie dzieci do koła - Zabawa " Balonik"
  5. Przytulanki, kołysanki- zabawy z wykorzystaniem Metody W. Sherborne (rodzic z dzieckiem)
   • " Plecki" - siedzenie tyłem do siebie i pocieranie się wzajemnie plecami
   • chwytamy się pod ręce i rodzic naciąga dziecko na swoje plecy
   • " Domki" - dorośli- klęk podparty z głową do środka koła, dziecko przechodzi pod swoim rodzicem "domkiem". Następnie dzieci mogą przechodzić pod wszystkimi rodzicami i wrócić do swojego.
   • "Lustro"- siedzą na przeciw siebie, rodzic pokazuje – dziecko powtarza.
   • "Słonko świeci – pada deszcz" – dzieci z rodzicami chodzą po sali , na hasło "pada deszcz" dzieci chowają się pod parasol, który robi mama
   • "Deszczyk"- zabawa ruchowa z pokazywaniem. ( pada deszcz, wieje wiatr, błyskawica, grzmot, tęcza na niebie)
   • "Idą konie"
  6. Zabawy z woreczkami:(rodzic z dzieckiem)
   • rozdanie – zawołanie każdego dziecka po imieniu
   • podrzucanie, chodzenie z workiem na głowie, przenoszenie z jednej ręki do drugiej, rzuty do obręczy, inne.
  7. Wyjście do łazienki, posiłek.
  8. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych , podczas których...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !