Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Ewaluacja programu autorskiego - Moja mała ojczyzna

Data dodania: 2005-10-26 09:00:00
Wiek przedszkolny charakteryzuje się dużym skokiem intelektualnym w rozwoju dziecka i jest najlepszym okresem do wprowadzenia elementów edukacji regionalnej, która powinna być kontynuowana w późniejszej nauce. Dzieci wychowane w potrzebie kontaktu z kulturą i sztuką, nauczone prokulturowego myślenia, w okresie dojrzałym będą potrafiły zachować własną tożsamość, szanować ją i pielęgnować, a poprzez własny rozwój wzbogacić i przekazać następnym pokoleniom. Te przemyślenia skłoniły mnie do napisania programu edukacji regionalnej „Moja Mała Ojczyzna. Ponieważ program został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej do pracy w przedszkolu, po roku pracy chciałam sprawdzić jak oceniają go osoby wykorzystujące go w działaniach edukacyjnych – czyli nauczycielki placówki. Badaniem objęłam 7 nauczycielek.
Wyniki ankiety dla nauczycieli.

Na pytanie:

1. Czy znasz program z zakresu edukacji regionalnej „Moja Mała Ojczyzna”?

100% osób dało odpowiedź -tak

2. Czy wykorzystujesz w swojej pracy wyżej wymieniony program?

100% osób dało odpowiedź -tak

3. Czy proponowane w programie cele i treści uważasz za trafne i dobrze dobrane?

100% osób dało odpowiedź -tak

4. Czy uważasz, że program:

• Zawiera wszystkie treści z zakresu edukacji regionalnej.
• Powinien zostać wzbogacony o treści.
• Nie mam zdania
100% nauczycieli uważa, że zawiera wszystkie treści zakresu edukacji regionalnej.

Wnioski:

Wynika z tego, że nauczyciele znają program z zakresu edukacji regionalnej „Moja Mała Ojczyzna” i wykorzystują go w swojej pracy. Uważają, że cele i treści zostały dobrze dobrane oraz, że obejmuje on wszystkie treści z zakresu edukacji regionalnej.

Doskonałym przewodnikiem dla nauczycieli do prowadzenia zajęć związanych z regionalną tradycją kulturową były ludowe obrzędy, doroczne zwyczaje, uroczystości przedszkolne. W przedszkolu odbyły się uroczystości; „Andrzejki”, „Jasełka”, „Bal karnawałowy”, „Powitanie wiosny”, „Dzień Babci”, „Dzień Matki”.

Poznawanie najbliższego otoczenia byłoby niemożliwe bez spacerów i wycieczek.
Odbyliśmy wycieczki i spotkania:
• spacery po najbliższej okolicy,
• spacer alejami,
• wycieczka na cmentarz,
• wycieczki do urzędów i zakładów usługowych,
• spotkania z pracownikami różnych zawodów.
Ważnym etapem w realizacji treści z edukacji regionalnej były cykliczne wyprawy do muzeum. Nasze przedszkolaki oglądały wystawy- „Rzemiosło częstochowskie”, „Opowieść o chlebie”, prezentacje multimedialną- „Ogólnopolska wycinanka ludowa”. Kustoszki prowadziły z dziećmi zajęcia w oparciu o wybrane eksponaty- „Święta Bożego narodzenia w tradycji ludowej” i „Częstochowa i okolice w baśniach, podaniach i legendach”, pod ich kierunkiem dzieci wykonywały różnorodne prace plastyczne.
Były to aktywne i twórcze spotkania z tradycją i kulturą. Zagadnienia z regionalizmu niezwykle bogate w treści stały się przedmiotem różnorodnej aktywności plastycznej. Uczestniczyliśmy w konkursach plastycznych, organizowaliśmy wystawki prac dla rodziców na szatni. Wyjścia nauczyły dzieci właściwych zachowań w miejscach publicznych, środkach lokomocji i kulturalnego obcowania ze sztuką.
Aby usystematyzować poznane wiadomości urządziłam w sali dzieci 5-6 letnich kącik regionalny. Oprócz zdjęć, ilustracji związanych z regionem dzięki pomocy rodziców zgromadziliśmy przedmioty codziennego użytku sprzed lat. Kącik...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !