Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan pracy kółka fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej

Data dodania: 2005-09-11 10:02:02

Zajęcia pozalekcyjne przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klasdrugich liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego szczególnie zainteresowanych fizyką i astronomią.

PLAN PRACY KÓŁKA FIZYCZNEGO

działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim

Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla uczniów klas drugich liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego.

Cele:

 1. Pogłębianie rozumienia teorii i zjawisk fizycznych i astronomicznych.
 2. Umożliwienie wymiany poglądów na tematy związane z fizyką i astronomią.
 3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną do rozwiązywania problemów, wyjaśniania zjawisk, planowania doświadczeń i przewidywania przebiegu procesów.
 4. Przygotowanie do opracowania wyników pomiarów.
 5. Doskonalenie sprawności rachunkowych.
 6. Nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk i wyciągania wniosków.
 7. Przygotowanie do wystąpień publicznych.
 8. Rozwijanie umiejętności racjonalnego myślenia, formułowania i wypowiadania poglądów.
 9. Nabywanie umiejętności posługiwania się przyrządami
 10. Pomoc w konserwacji i naprawie sprzętu w pracowni fizycznej.
 11. Przygotowywanie prezentacji na dzień otwarty szkoły.
 12. Przygotowywanie do udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach.

Formy pracy:

 1. Obserwacja
 2. Eksperyment
 3. Pomiar
 4. Dyskusja
 5. Pogadanka
 6. Wykład

Metody pracy:

 1. Praca w grupie
 2. Praca indywidualna

PLANOWANE ZAJĘCIA

dwie godziny zegarowe w tyg.

Wrzesień:

 1. Diagnoza zainteresowań i oczekiwań uczniów.
 2. Legalne jednostki miar i stałe fizyczne. Ćwiczenia zamiany jednostek.
 3. Zapoznanie z czasopismami popularno-naukowymi. Wybór tematów referatów napisanych na podstawie lektury artykułów z czasopism.
 4. Przegląd ciekawych, z punktu widzenia fizyki i astronomii stron internetowych i programów komputerowych, a także przygotowanie ich charakterystyki.
 5. Wyjaśnianie problemów przedstawionych przez uczniów.
 6. Rozwiązywanie zadań testowych, problemowych i rachunkowych z kinematyki...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !