Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan pracy pracowni muzycznej

Data dodania: 2004-07-14 11:00:00
Plan pracy pracowni muzycnzej młodzieżowego domu kultury.

PLAN PRACY PRACOWNI MUZYCZNEJ

NA ROK SZKOLNY 2003-2004Misja: Uczyć, wychowywać, rozwijać uzdolnienia, pomagać w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Plan pracy wychowawczej
1. Wdrażanie uczestników do świadomej percepcji szeroko rozumianej twórczości muzycznej oraz innych elementów kultury artystycznej poprzez naukę śpiewu i gry na instrumentach solo i w zespołach muzycznych.
2. Rozpoznawanie i określanie oczekiwań uczestników i ich opiekunów poprzez kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami oraz kontakty w trakcie imprez muzycznych.
3. Wdrażanie do samorządności poprzez stymulowanie aktywnej i kreatywnej postawy wobec rzeczywistości z uwzględnieniem umiejętności odnajdywania kompromisów pomiędzy interesem indywidualnym a interesem społecznym w trakcie zespołowych działań artystycznych a także poprzez wyłanianie liderów w grupach ćwiczeniowych.
4. Integracja uczestników poszczególnych grup poprzez przygotowanie wspólnych programów artystycznych oraz udział w pokazach pracy pracowni.
5. Zapoznanie uczestników z kulturą muzyczną krajów członkowskich i kandydujących do Unii Europejskiej.
6. Promowanie działalności pracowni muzycznej poprzez uczestnictwo w imprezach wewnętrznych MDK oraz w imprezach i konkursach organizowanych przez inne placówki kultury.Plan pracy dydaktycznej
Zajęcia w pracowni muzycznej obejmują naukę i doskonalenie gry na instrumentach w klasach:
- fortepianu
- elektronicznych instrumentów klawiszowych
- perkusji i instrumentów perkusyjnych
- gitary klasycznej
- gitary akustycznej
- gitary basowej
- gitary elektrycznej w ramach nauki gry zespołowej
- śpiewu solowego w ramach nauki gry zespołowej.

Klasa fortepianu
Cele dydaktyczne:
- doskonalenie sprawności manualnej oraz praca nad rozluźnieniem aparatu wykonawczego
- pogłębianie wiedzy teoretycznej celem lepszego zrozumienia konstrukcji dźwiękowych oraz przyspieszenia tempa pracy nad utworem
- doskonalenie umiejętności relatywnego sposobu czytania zapisu nutowego
- zapoznanie z podstawami harmonii funkcyjnej i wprowadzenie do czytania z zapisu funkcji
- zapoznanie z podstawami improwizacji melodycznej na bazie funkcji harmonicznych
Termin realizacji cały rok.
Efekty nauczania
- umiejętność wykonania ok. 6 utworów o zróżnicowanej fakturze muzycznej
- umiejętność dokonania analizy przygotowanego utworu
- umiejętność samodzielnego odczytywania utworu ze zrozumieniem zawartych w nim problemów
- umiejętność wykonywania prostych akompaniamentów z zapisu funkcji harmonicznych
- umiejętność gry zespołowej

Klasa elektronicznych instrumentów klawiszowych
1. Elementarny poziom zaawansowania
Cele dydaktyczne:
- zapoznanie z budową instrumentu oraz nauka programowania podstawowych parametrów: power-volume-voice-style-synchro start.
- zapoznanie z nazwami dźwięków na klawiaturze w zakresie szeregu diatonicznego
- praca nad uzyskaniem prawidłowego układu rąk na klawiaturze oraz kształcenie umiejętności w zakresie gry legato
- nauka umiejętności czytania linii melodycznej z zapisu aplikatury oraz z nut z wykorzystaniem relatywnej metody odczytywania zapisu nutowego w ambitusie c1 do c2
- -nauka odczytywania akordów lewej ręki w systemach casio chord i single finger w zakresie dur – mol – dur septymowy
Termin realizacji: cały rok
Efekty nauczania
- umiejętność wykonania ok. 6 utworów na dwie ręce
- umiejętność programowania instrumentu
- umiejętność odczytywania linii melodycznej z zapisu aplikatury i z nut
- umiejętność gry zespołowej
2. Średni poziom zaawansowania.
Cele dydaktyczne:
- poszerzenie wiadomości o kolorystyce dźwiękowej i stylach muzycznych
- zapoznanie z nazewnictwem dźwięków chromatycznych oraz ze sposobami określania tonacji utworu do dwóch znaków przy kluczu
- nauka samodzielnego opracowania aplikatury
- doskonalenie umiejętności odczytywania wysokości dźwięków na pięciolinii
- zapoznanie z budową trójdźwięku i czterodźwięku septymowego oraz z ich przewrotami
- nauka łączenia akordów z zachowaniem dźwięku wspólnego
Termin realizacji: cały rok.
Efekty nauczania:
- umiejętność wykonania ok. 6 utworów na dwie ręce z wykorzystaniem systemu fingered
- umiejętność poprawnego stylistycznie programowania instrumentu
- umiejętność samodzielnego opracowania aplikatury
- umiejętność gry akordowej fingered z prawidłowym łączeniem akordów
- umiejętność gry zespołowej

Klasa perkusji i instrumentów perkusyjnych
Cele dydaktyczne:
- praca nad rozluźnieniem aparatu gry, szczególnie w drobnych wartościach rytmicznych...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !