Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan pracy kółka informatycznego dla klas I - III

Data dodania: 2006-03-30 11:30:00
Od czterech lat prowadzę kółko informatyczne dla dzieci objętych nauczaniem zintegrowanym. W ciągu tego czasu opracowałam plan pracy w porozumieniu z nauczycielami informatyki uczącymi w naszej szkole. Plan jest bardzo elastyczny i sprawdza się dla całego trzyletniego poziomu edukacyjnego.
PLAN NAUCZANIA DLA KLAS I – III
Rok szkolny: 2005/2006

Przedmiot: Informatyka


Podstawa realizacji:      Podstawa programowa kształcenia ogólnego

(MEN, 15.02.1999r.)


Czas realizacji:                2 godziny lekcyjne tygodniowo


Prowadzący:                     mgr Daria Bartz – Jaworska


Cel główny:                      

przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym

Przesłania programu:
 • wprowadzenie uczniów edukacji wczesnoszkolnej w świat komputerów;
 • wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców;
 • realizowanie Planu Rozwoju Szkoły
 • wykorzystanie naturalnej ciekawości dzieci do rzeczy nowych i nieznanych;
 • wykorzystanie własnych doświadczeń w prowadzeniu zajęć z komputerem;

Cele szczegółowe:

Ø      przygotowanie ucznia do posługiwania się komputerem;
Ø      rozwijanie zainteresowań informatycznych;
Ø      wykazywanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie;
Ø      współorganizowanie nauczania zintegrowanego przez wspomaganie procesu nabywania umiejętności czytania, pisania, liczenia, wykonywania operacji arytmetycznych;
Ø      rozwijanie aktywności i ciekawości;
Ø      umacnianie wiary we własne siły, możliwości i umiejętności;
Ø      wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputerów.PLAN DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

1.  Podstawy obsługi komputera.

1.1    Poznanie podstawowych części komputera:
§         jednostka centralna

§         monitor

§         klawiatura

§         mysz

Uczeń:

- potrafi rozpoznać i wskazać podstawowe części komputera oraz urządzenia z nim współpracujące;
- wie, jak prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer;
- umie bezpiecznie i higienicznie pracować przy komputerze;

1.2          Komunikacja z komputerem:
 • wykorzystanie myszki do poruszania się w systemie operacyjnym, przesuwanie wskaźnika myszy, naciskanie jej przycisków;
 • wykorzystanie klawiatury, znaczenie podstawowych klawiszy;
Uczeń:

- potrafi posługiwać się myszką;
- zna podstawowe grupy klawiszy, ich znaczenie i zastosowanie;

1.3          Wyszukiwanie i uruchamianie programów różnymi sposobami:
 • skróty na pulpicie;
 • menu
Uczeń:

- potrafi uruchomić i prawidłowo zakończyć program oraz rozpoznaje programy po ikonach skrótów;

2.  Praktyczne zastosowanie komputera.

2.1          Tworzenie rysunków z użyciem edytora grafiki, np. PAINT.
 • rysowanie linii, figur geometrycznych;
 • stosowanie palety kolorów;
 • projektowanie własnych rysunków;
 • znajomość podstawowych funkcji programu;
 • wykorzystanie funkcji „kopiuj”, „wklej”;
Uczeń:

- kreśli proste elementy graficzne;
- wypełnia kontury kolorem;
- stosuje gotowe figury geometryczne i stemple;
- projektuje własne kompozycje graficzne;

2.2    Zapisywanie i odczytywanie wyników swojej pracy z       komputerem.
 • zapisywanie gotowego rysunku na dysku;
 • otwieranie istniejących plików, aktualizacja i zapisywanie zmian;
Uczeń:

- potrafi zapisać wyniki swojej pracy na dysku;
- potrafi znaleźć, otworzyć i zmodyfikować plik;

2.2          Pisanie za pomocą komputera (edytor MS Word).
 • poznanie sposobu pisania małych i wielkich polskich liter;
 • zapoznanie z pojęciami: spacja, akapit, wcięcie;
 • formatowanie tekstu, rodzaj, styl, kolor i wielkość czcionki, wyrównanie tekstu;
 • wykorzystanie funkcji autokształtów;
Uczeń:

- potrafi edytować tekst i zmieniać jego wygląd;
-...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !