Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Tygodniowy plan wynikowy dla klasy III nauczania zintegrowanego

Data dodania: 2005-07-05 16:00:00
Planowanie pracy dydaktycznej ma zapewnić zwiększenie skuteczności nauczania oraz kontrolę nad przebiegiem i wynikami kształcenia.
Opracowany plan wynikowy opiera się na podstawie programowej, standardach wymagań egzaminacyjnych, realizowanym programie nauczania oraz uwzględnia umiejętności i możliwości moich uczniów.

Opracowany plan wynikowy zawiera:
1. krąg tematyczny
2. temat dnia
3. treści nauczania ( temat zajęć )
4. środki dydaktyczne ( p.s. – numer strony podręcznika „Już w szkole”semestr pierwszy, ćw.s.- numer strony zeszytu ćwiczeń cz. pierwsza„Obserwuję, przeżywam, poznaję..., m. s. – numer strony zeszytu ćwiczeń cz. pierwsza „Matematyka”)
5. zoperacjonalizowane umiejętności i wiadomości uczniów ( przewidywane osiągnięcia uczniów )
6. zakres wymagań programowych ( P treści podstawowe, Pp – treści ponadpodstawowe )
7. numer podstawy programowej
8. numer standardu wymagań egzaminacyjnych
9. ewaluacja ( uwagi o stopniu opanowania treści nauczania)

Tygodniowy plan wynikowy dla klasy III nauczania zintegrowanego w oparciu o Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej NOWA ERA

1. Już w szkole !
2. Witamy szkołę, żegnamy wakacje.
3. Rozmowa z uczniami na temat nauki w nowym roku szkolnym. Układanie ustnych odpowiedzi, uzupełnianie zdań na podstawie wiersza pt. „Pożegnanie wakacji”. Przypomnienie znaków przestankowych. Ćwiczenia i zabawy integracyjne. Pisanie i odczytywanie liczb w zakresie 100.
4. p.s. 3, ćw.s.6, m.s.5,6
5. 6. 7. 8.
- czyta głośno tekst P 18 1(1b)
- rozumie cicho czytany tekst P 19
- układa wypowiedzi dotyczące tekstu P 12
samodzielnie układa i zapisuje krótkie
opowiadanie korzystając ze zgromadzonego
słownictwa P 22 2 (1a)
- zna rodzaje i pisownię najczęściej spotykanych
znaków przestankowych P 24
- pisze kształtnie i czytelnie P 21 2 (5c)
- zapisuje i odczytuje liczby dwucyfrowe P 27 3 (6a)
- wyróżnia cyfrę jedności i dziesiątek P 27 3 (6a)
- rozwiązuje zagadki matematyczne P 30 5 (5a)
- wykonuje proste ćwiczenia ogólnorozwojowe P 53, 54
- dba o bezpieczeństwo własne i kolegów P 38 5 (8b)
9. Ewaluacja


1. Już w szkole !
2. Dbamy o nasze środowisko.
3. Słuchanie opowiadania pt. „Klatka schodowa”. Uzupełnianie kart obserwacji środowiska i zachowań ludzi. Uładanie zdań do ilustracji. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 typu : 47 + 20; 67 – 20. Zabawy ruchowe z piłkami i skakankami.
4. p.s. 4, 5 ćw.s.7, 8 m.s. 7, 8

5. 6. 7. 8.

- czyta głośno tekst P 18 1 (1b)
- rozumie cicho czytany tekst P 19
- dostrzega, opisuje i wyjaśnia działania człowieka
oraz ich skutki dla świata roślin i zwierząt P 32 3 (2c)
- planuje i wskazuje co może zrobić dla ochrony
środowiska P 33 5 (8e)
- uzupełnia i pisze zdania w oparciu o własne
doświadczenia P 21,22 3 (7a)
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 P 28 (5a)
- porównuje liczby...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !