Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Zbiór przykładowych prac klasowych z geografii.

Data dodania: 2005-08-30 18:00:00
Zbiór przykładowych prac klasowych z geografii do klasy II i III gimnazjum jest kompilacją prac klasowych zamieszczonych w Poradnikach metodycznych z geografii J. Mordawskiego wyd. Rożak oraz własnych pomysłów. Sądzę ,że publikacja ta okaże się świetnym materiałem, który będzie można bezpośrednio wykorzystać na lekcjach geografii. Myślę ,że przyda się wielu nauczycielom geografii.ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH PRAC KLASOWYCH Z GEOGRAFII DO KLASY II I III GIMNAZJUM

Opracowała Maria Wejman –
nauczyciel geografii w Gimnazjum nr 2 w Bytowie


I) PRACA KLASOWA DO II KLASY GIMNAZJUM-PRZEGLĄD KONTYNENTÓW –AZJA-rząd I

1) Uzupełnij zdania :
Azja leży głównie na półkuli ______________________ Granica między Azją a Afryka przebiega wzdłuż __________________ przez ___________________ i __________________ . Największymi półwyspami S części Azji są : ______________, _____________ i ______________. Wśród wysp Japonii najczęściej wyróżnia się 4 największe są to : ____________, ____________,____________
i ________________ . Do zlewiska Oceanu Spokojnego należą takie rzeki jak : _________________, _________________ i _______________ .Najgłębszym jeziorem Azji jest ______ Średnia wysokość Azji wynosi ok. 990 m npm , dlatego mówi się , że jest ona kontynentem _________- ____________. Największą depresją Azji jest ____________ o głębokości.-396 m npm Wśród dużych wyżyn Azji wyróżnia się : ______________ , __________________ i __________. Największe opady notuje się co roku w Indiach , u podnóża Himalajów w _________________ i wynoszą one średnio _________mm. Biegunem zimna Azji jest ________________, w którym zanotowano -__________0 C. Najstarsze cywilizacje w Azji rozwinęły się w________________, _______________ i _______________

Ilość punktów –14 pkt / ................

2) Przedstaw za pomocą schematycznego rysunku cyrkulację monsunową zimą w Indiach
a) oznacz ośrodki ciśnienia atmosferycznego ;
b) zaznacz kierunki wiatrów ;
c) opisz w jaki sposób powstaje monsun zimowy ;
d) jaką przynosi ze sobą pogodę

Ilość punktów – 4 pkt / ................

3) Szerokość geograficzna Tybetu ( Chiny) odpowiada mniej więcej szerokości geograficznej Szanghaju – na niż. Chińskiej. W Tybecie nie uprawia się jednak ryżu czy herbaty. Wyjaśni dlaczego ?

Ilość punktów 3 pkt /....................

4) Oblicz rozciągłość( w km ) kontynentu azjatyckiego od krańca Półwyspu Malajskiego ( 1 N ) do Przylądka Czeluskin ( 77 N ) , przyjmując, że 1stopień długości geograficznej wynosi 111 km

- Rozciągłość w stopniach wynosi ............................., w kilometrach ..................

Ilość punktów 2 pkt / ...................

5) Na podstawie danych oblicz gęstość zaludnienia podanych krajów azjatyckich. Przeanalizuj uzyskane wyniki

- Indonezja- powierzchnia :1904,6 tys. km2 ; liczba ludności: 214 840 tys.
- Korea Pd.- powierzchnia :99,3 tys. km2 ; liczba ludności: 47 069 tys.
- Mongolia - powierzchnia: 1566,5 tys. km2 ; liczba ludności 2 559 tys.

Ilość punktów 6 pkt / ................

6) Terminy oznaczono literami , a ich wyjaśnienia cyframi. Prawidłową odpowiedź nanieś z boku liter za pomocą odpowiadających im cyfr.

a) Wyżyna 1) Szybko rozwijające się państwo azjatyckie
b) Tsuny 2) Dziko rosnąca roślina twardolistna
c) Less 3) Obszar położony powyżej 300 m npm, na którym występują małe różnice w
wysokościach względnych;
d) Makia 4) Pylasta skała osadowa, koloru żółtego, złożona głównie z ziaren kwarcu;
e) Tygrys 5) Potężne fale morskie , które powstają na skutek trzęsienia ziemi;

Ilość punktów 5 pkt / ................,

7) Przyporządkuj podanym państwom ( Japonii, Chinom i Indiom)odpowiadajace im
a) krainy geograficzne : Niż. Gangesu, Niż. Mandżurska , Wyżyna Lessowa Ghaty Zachodnie,
b) Szczyt: Fudżi San , Karakorum, Czomolungma;
c) Cechy wyróżniające państwo : najludniejszy, najbiedniejszy, potęga gospodarcza świata ;
d) Eksportowane produkty: komputery, juta , samochody, porcelana, jedwab, herbata.;
e) Wysokość PKB na 1 mieszkańca : 24,5 tys. dol. USA; 3,0 tys. dol. USA; 2,0 tys dol. USA.

Państwo Krainy geograficzne; Szczyt; Cechy wyróżniające; Wysokość PKB; Eksportowane produkty;
Japonia
-
-
Chiny
-
-
Indie
-
-

Ilość punktów 11 pkt/................

Na ocenę celującą
Oblicz czas strefowy w Warszawie ( 21 E, 52 N )22 czerwca , jeśli w Tokio,(139 E , 36 N )jest godzina 6 00.II) PRACA KLASOWA DO II KLASY GIMNAZJUM-PRZEGLĄD KONTYNENTÓW –AZJA- rząd II

1) Uzupełnij zdania :,

Azja pod względem wielkości jest _______________ kontynentem świata . Powierzchnia jej wynosi ________mln km2 .Umowna granica pomiędzy Europą a Azją przebiega następująco : ____________, _______________, _______________ , _______________ i ________________. Największymi półwyspami N części Azji są : ________________, _______________ i ______________. Wśród największych wysp Archipelagu Malajskiego wyróżnia się : _______________, ______________
______________ . Dużymi rzekami zlewiska Oceanu Indyjskiego są : __________ ,______________, _______________ i _______________. Największym jeziorem Azji jest ____________o powierzchni ok. 371 tys. km2 .Najwyższym szczytem Azji i świata jest _____________________ o wysokości ___________ m npm. Oraz_______ Wśród dużych nizin S części Azji wyróżnia się: _____________, ___________ i _______________ . Najmniejsze opady w ciągu roku w Azji notuje się na __________ i w ________ . Najwyższe temperatury w Azji zanotowano na____________ i wynosiła_______C.

Ilość punktów –14 pkt / ................

2) Przedstaw za pomocą schematycznego rysunku cyrkulację monsunową letnią w Indiach ,
a) oznacz ośrodki ciśnienia atmosferycznego ;
b) zaznacz kierunki wiatrów ;
c) opisz w jaki sposób powstaje monsun zimowy ;
d) jaką przynosi ze sobą pogodę

Ilość punktów – 4 pkt / ................

3) Wyjaśnij dlaczego wielkie rzeki syberyjskie w żegludze śródlądowej są bardzo słabo wykorzystane ?


Ilość punktów 3pkt /.....................

4) Oblicz rozciągłość równoleżnikową ( w stopniach ) kontynentu azjatyckiego od krańca Przylądka Baba ( 26 E) do Przylądka Dieżniewa (169 W) .Wykonaj schematyczny rysunek.


- Rozciągłość w stopniach wynosi .............................,

Ilość punktów 2 pkt / ...................

5) Na podstawie danych oblicz gęstość zaludnienia podanych krajów azjatyckich. Przeanalizuj uzyskane wyniki

-Filipiny- powierzchnia : 300,0 tys. km2; liczba ludności 77 131 tys.
-Bangladesz- powierzchnia : 144,0 tys. km2; liczba ludności 140 369 tys.
-Kazachstan- powierzchnia : 2 724,9 tys. km2; liczba ludności 14 831 tys.

Ilość punktów 6 pkt / ................

6) Terminy oznaczono literami , a ich wyjaśnienia cyframi. Prawidłową odpowiedź nanieś z boku liter za pomocą odpowiadających im cyfr.

f) Góry 1) Formacja roślinna złożona głównie z drzew iglastych
g) Tajfuny 2) Tropikalna roślina uprawiana ze względu na włókno, z którego produkuje się m.in. sznurki;
h) Tybet 3) Obszar położony powyżej 300 m npm , na którym występują duże różnice w wysokościach względnych;
i) Juta 4) Cyklon tropikalny o bardzo niskim ciśnieniu w środku i wiatrach o sile huraganu ;
e) Tajga 5) „Dach świata”- najwyższy płaskowyż w Azji na świecie;

Ilość punktów 5 pkt / ................

7) Przyporządkuj podanym państwom odpowiadajace im
a) krainy geograficzne ::Niż. .Indu, Niż. Chińska, Kot. Kaszgarska, Ghaty Wschodnie ,
b) Religia :Konfucjonizm, hinduizm, taoizm;
c) Dominujący dział gospodarki: rolnictwo; przemysł i strefa usług produkcyjnych; rolnictwo,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !